19.10.18. u 15:14

Konstituiran novi saziv Savjeta mladih Istarske županije

U sjedištu Istarske županije, u Pazinu, danas je održana konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Istarske županije. Sjednicom je do izbora predsjednika Savjeta, predsjedala potpredsjednica županijske Skupštine Tamara Brussich.

Za predsjednika Savjeta mladih jednoglasno je izabran Alen Gržetić, a za potpredsjednicu Virna Kisiček.

Izborom predsjednika, konstituiran je Savjet mladih Istarske županije u mandatu 2018. -2021. u sastavu: Alen Gržinić, član / Bruno Jurada, zamjenik; Paulo Načinović, član / Elin Glavičić, zamjenica; Luka Premate, član / Marko Zubonja, zamjenik ; Patricija Šuster, članica / Romina Popović, zamjenica ; Ivona Peruško, članica / Paola Tanković, zamjenica ; Virna Kisiček, članica / Karla Havić, zamjenica ; Gabriela Makovac, članica / Ariana Jugovac, zamjenica ; Ivana Pajković, članica / Tea Cvek, zamjenica ; Giorgia Grbac, članica / Tijana Živko, zamjenica ; Karla Pilat, članica / Željka Nefat, zamjenica

Istarski župan Valter Flego koji je prisustvovao sjednici Savjeta, čestitao je članovima i zamjenicima članova na izboru, te zaželio uspješan rad u Savjetu mladih. Naglasio je da od Savjeta očekuje puno inicijativa i novih ideja.

„Radom u Savjetu steći ćete jedno novo iskustvo i upoznati se s radom Županije i lokalne uprave i samouprave. Upravna tijela Županije na čelu sa mnom i pročelnicima stoje vam na raspolaganju, a Regionalni program za mlade koji je donio prošli saziv Savjeta mladih neka vam služi kao putokaz“, poručio je mladima župan Flego dodajući i kako je važna suradnja i koordinacija s lokalnim savjetima mladih osnovanih pri jedinicama lokalne samouprave.