17.05.16. u 07:53

Akti župana - travanj 2016.

 1. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 540 k.o. Novi Labin, k.č. 881/5, zgrada u Labinu, u ulici Rudarska broj 1, suvlasnički dio: 21/1078 dijela k.č., etažno vlasništvo (E-27) s kojim je uspostavljeno pravo vlasništva na posebnom dijelu nekretnine – prostor broj 26 – kancelarijski prostor koji se nalazi na II.katu, ukupne neto površine 45,36 m2, u vlasništvu INKER INTERNATIONAL d.o.o., Rudarska 1, Labin,
 2. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5209, dionica Most Ponte Porton, s ponuditeljem Antirost d.o.o., Delnice,
 3. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova adaptacije prostora  HM u Ispostavi Umag Istarskih domova zdravlja,
 4. Odluka o pokretanju postupka javne nabave za uslugu čišćenja morskog okoliša ekološkim brodom
 5. Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu
 6. Zaključak o odobrenju isplate naknade stalnom i proširenom  sastavu Županijskog izbornog povjerenstva, te stručnom timu
 7. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „Istarske ceste“ d.o.o. Pula,
 8. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Buzet,
 9. Odluka o provođenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju travanj-lipanj 2016. godine,
 10. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave ispod zakonskog praga za nabavu usluga tiskanja poslovnih obrazaca u više primjeraka
 11. Odluka o načinu uspostavljanja unutarnje revizije u Istarskim domovima zdravlja
 12. Odluka o odabiru ponude za nabavu dugoročnog kredita u kunama s  valutnom klauzulom u eurima,
 13. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te troškovnika radova za Turističko-ugostiteljski centar kompetencija Pula,
 14. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. za proizvodnju i distribuciju vode Buzet
 15. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga izrade priručnika i didaktičkog materijala za realizaciju projekta Zavičajne nastave (usluge pripreme, tiska i dorade knjige „Slavni putevi istarske slobode“),
 16. Odluka o odabiru ponude za nabavu Intelektualnih i osobnih usluga u vezi implementacije projekta Zavičajne nastave,
 17. Zaključak o pokretanju provedbe projekta prenamjene prostora Mornaričke bolnice u Puli
 18. Odluka o poništenju postupka nabave za usluge vanjskih revizora ili stručnjaka sa specijalističkim znanjima,
 19. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga procjene djelovanja sustava unutarnjih kontrola u Istarskoj županiji
 20. Rješenje o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Upravnog vijeća Opće bolnice Pula
 21. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za granice pomorskog dobra Istarske županije