11.07.16. u 12:55

Akti župana - lipanj 2016.

 1. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Ugovora o uslugama izrade predinvesticijske studije za sustav navodnjavanja Buzeštine,
 2. Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu sredstava udrugama za međunarodne aktivnosti i sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje za 2016. godinu,
 3. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 medicinske sestre/tehničara za rad u djelatnosti fizikalne medicine u Ispostavi Labin Istarskih domova zdravlja,
 4. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 prvostupnice/prvostupnika fizioterapije za rad u djelatnosti fizikalne medicine u Ispostavi Labin Istarskih domova zdravlja
 5. Druge Izmjene i dopune Plan prijema u službu upravnih tijela Istarske županije za 2016. godinu,
 6. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije o zaključivanju ugovora o javnoj nabavi robe - dva medicinska automobila za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe,
 7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju,
 8. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 medicinske sestre/tehničara za rad u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu žena u Ispostavi Pula Istarskih domova zdravlja,
 9. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 medicinske sestre/tehničara za rad u ordinaciji obiteljske medicine u Ispostavi Buzet Istarskih domova zdravlja,
 10. Zaključak o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu,
 11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu malih rubaca i rupčića sa istaknutim logotipom Istarske županije,
 12. Odluka o pokretanju postupka javne nabave za usluge proširenja i integracije poslovnih sustava funkcionalnostima eUprave,
 13. Odluka o odabiru ponude za nabavu licenci za Microsoft Dynamics AX i usluge održavanja licenci Microsoft Dynamics AX
 14.  
  a) Odluka o provedbi Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2016“,
  b) Program kreditiranja poduzetnika „Poduzetnik Istarska županija 2016.“,
 15. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za odabir banke/banaka za uključivanje u Program kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2016.“,
 16. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata - Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za  sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2016. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama,
 17. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom (SGE) i Tima energetske učinkovitosti u Istarskoj županiji,
 18. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50111, dionica Jašići u Jašićima, dužine 400 m, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula,
 19. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5046, dionica Rismanica u Rismanici (Cerovlje), dužine 400 m, s ponuditeljem Istarske ceste d.o.o. Pula,
 20. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50021, dionica Završje u Završju, dužine 650 m, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula
 21. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50016, dionica Čepić u Čepiću, dužine 1210 m, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula
 22. Odluka o odabiru ponude za nabavu poštanskih usluga.