15.09.16. u 08:05

Akti župana - kolovoz 2016.

 1. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Aneksa Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5209, dionica Most Ponte Porton, s ponuditeljem Antirost d.o.o., Delnice,
 2. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50042, dionica Brtonigla – Nova Vas u Brtonigli, s ponuditeljem Istarske ceste d.o.o., Pula,
 3. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 50100, dionica Kučići – Radetići u Kučićima, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula,
 4. Odluka o pokretanju postupka javne nabave male vrijednosti za  nabavu Microsoft licenci (Ecxhange, Sharepoint, Office, CALs),
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave – Izrada tehničke dokumentacije Parenzana
 6. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 1,
 7. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 2,
 8. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 3,
 9. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 4,
 10. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 5,
 11. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 6,
 12. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 7,
 13. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 8,
 14. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 9,
 15. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 10,
 16. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 11,
 17. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 12,
 18. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 13,
 19. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 14,
 20. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 15,
 21. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 16,
 22. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 17,
 23. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 18,
 24. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 19,
 25. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 20,
 26. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 21,
 27. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 22,
 28. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 23,
 29. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 24,
 30. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 25,
 31. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 26,
 32. Odluka o odabiru ponude u postupku javne nabave za usluge proširenja i integracije poslovnih sustava funkcionalnostima eUprave,
 33. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk uložak 1566 k.o. Tinjan, k.č.br. 157/3 ZGR, u suvlasništvu Petrović Anđeline, u 1/6 dijela, Koparska 29, Pula i Hans Janka, u 1/6 dijela, Londoner Ring 58, Ludwigshafen 67069, Njemačka