14.10.16. u 12:10

Akti župana - rujan 2016.

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave ispod zakonskog praga za nabavu osobnih računala
 2. Zaključak o sufinanciranju 2. međunarodnog znanstvenog skupa „Istarsko gospodarstvo jučer i sutra“,
 3. Zaključak o sufinanciranju organizacije međunarodnog sajma Pula Boat Fair 2016.,
 4. Odluka o provođenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2016. godine,
 5. Odluka o imenovanju ravnateljice Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“,
 6. Odluka o odabiru projekata za dodjelu bespovratnih sredstava po Programu poticanja diversifikacije privatnog smještaja kroz projekt ISTRA BIKE&BED u 2016. godini,
 7. Odluka o odabiru ponude za nabavu medijske promocije i praćenje rada tijela Istarske županije na web portalu,
 8. Zaključak o prihvaćanju Procjene sustava upravljanja po normi ISO 9001:2008 u Istarskoj županiji,
 9. Odluka o odabiru ponude za nabavu osobnih računala,
 10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  za nabavu ispod zakonskog praga – Izrada i integracija sustava eStipendije,
 11. Odluka o pokretanju postupka javne nabave za radove na uređenju terapeutske plaže Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Dr. Martin Horvat“ u Rovinju,
 12. Odluka o pokretanju postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluge najma osobnih automobila za potrebe Istarske županije za 2017. – 2018. godinu
 13. Godišnji izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za 2015. godinu,
 14. Kvaliteta prirodnih resursa voda uključenih u vodoopskrbu u Istarskoj županiji u 2015. godini,
 15. Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2016. godini,
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju članice Upravnog vijeća Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Istarske županije",
 17. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju,
 18. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju Istarske županije,
 19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i plaćama „Natura Histrica“ – Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije,
 20. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata za očuvanje pomorske baštine i tradicije na području Istarske  županije,
 21. Prijedlog Odluke o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa namijenjenih jedinicama lokalne samouprave, znanstveno obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama,
 22. Prijedlog Zaključka o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu,
 23. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju organizacije 19. Obrtničkog sajma Istre,
 24. Prijedlog Odluke o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji u 2016. godini,
 25. Četvrte izmjene i dopune Plan prijema u službu upravnih tijela Istarske županije za 2016. godinu,
 26. Prijedlog Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave  ispod zakonskog praga za uslugu pripreme za tisak i tiskanje knjige – Studije o revitalizaciji stočarstva, uzgoja papkara i kopitara u Istarskoj županiji,
 27. Odluka o raskidu ugovora o uslugama čišćenja poslovnih prostorija Istarske županije,
 28. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga za usluge čišćenja poslovnih prostorija Istarske županije za 2016.godinu,
 29. Odluka o odabiru ponude za nabavu Microsoft licenci (Exchange, Sharepoint, Office, CALs),
 30. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za pokretanje postupka nabave ispod zakonskog praga Upravnom odjelu za kulturu Istarske županije – za autobusnu stanicu u Draguću,
 31. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za pokretanje postupka nabave ispod zakonskog praga Upravnom odjelu za kulturu Istarske županije - radi nabave radova na elektroinstalacijama i sustavu za odimljavanje u Multimedijalnom izložbenom prostoru u Puli,
 32. Zaključak o raspodjeli sredstava udrugama koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije
 33. Zaključak o sufinanciranju donatorske akcije za Vukovarski vodotoranj,
 34. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge čišćenja poslovnih prostorija