29.11.16. u 09:08

Akti župana - listopad 2016.

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju,
 2. Odluka o odabiru ponude u postupku nabave ispod zakonskog praga za predmet nabave: Izrada usporedne analize razvojnih područja i projekata i njihova utjecaja na okoliš u strateškim i planskim dokumentima Istarske županije,
 3. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave  ispod zakonskog praga za nabavu usluge idejne projektne dokumentacije – objekt za preradu ljekovitog i aromatičnog bilja
 4. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave  ispod zakonskog praga za nabavu usluge geotehničkog elaborata za projekt – objekt za preradu ljekovitog i aromatičnog bilja,
 5. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave  ispod zakonskog praga za nabavu usluge studije ekonomske opravdanosti pogona za preradu meda i pčelinjih proizvoda,
 6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave Usluge izrade izvedbenog projekta za autobusnu stanicu u Draguću (instalacija – projekt HERA),
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave radova na elektroinstalacijama i sustavu  odimljavanja u Multimedijalnom izložbenom prostoru u Puli, Gradinski uspon 6,
 8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za edukaciju pomoćnika u nastavi u okviru projekta MOZAIK 2,
 9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  za nabavu ispod zakonskog praga – Dopune programa za pripremu podataka za ispis 2D barkoda na uplatne naloge
 10. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave  ispod zakonskog praga za nabavu usluge studije ekonomske opravdanosti za javnu klaonicu – papkara i kopitara,
 11. Odluka o broju i visini stipendija Istarske županije u akademskoj godini 2016./17.,
 12. Odluka o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području Istarske županije u akademskoj godini 2016./17.,
 13. Odluka o poništenju postupka javne nabave za radove na uređenju terapeutske plaže Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Dr. Martin Horvat“ u Rovinju,
 14. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga održavanja, nadogradnji i integracije poslovnih informacijskih sustava Istarske županije,
 15. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga za nabavu usluge izrade studije izvedivosti i analize troškova i koristi za Turističko-ugostiteljski centar kompetencija Pula,
 16. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu pripreme za tisak i tiskanje knjige – Studije o revitalizaciji stočarstva, uzgoja papkara i kopitara u Istarskoj županiji,
 17. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5103 - dionica Salakovci u Salakovcima, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula,
 18. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 1 zaključenog na  temelju Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5103 – dionica Salakovci u Salakovcima, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula,
 19. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade Studije izvedivosti i analize troškova i koristi za Turističko-ugostiteljski centar kompetencija Pula,
 20. Zaključak o sufinanciranju 8. Barbanskog obrtničkog sajma,
 21. Odluka o pokretanju postupka javne nabave male vrijednosti za nabavu rekonstrukcije i dogradnje doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ – Rovinj,
 22. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga za usluge izrade GIS pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru Istarske županije (Rad na podacima),
 23. Odluka o provođenju postupka zajedničke javne nabave,
 24. Odluka o dodjeli sredstava za implementaciju projekta „Institucionalizacija zavičajne nastave“ u dječje vrtiće te osnovne i srednje škole na području Istarske županije,