08.02.17. u 07:59

Akti župana - siječanj 2017.

 1. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2017. godinu
 2. Zaključak o određivanju ustanove koja će osigurati koordinatore djelatnosti palijativne skrbi na primarnoj razini zdravstvene zaštite u Istarskoj županiji
 3. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora Istarskih domova zdravlja u Ispostavi Rovinj, M. Benussija 6, za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene službe i utvrđivanje elemenata natječaja
 4. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga i društva nacionalnih manjina
 5. Odluka o broju i visini stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji u akademskoj godini 2016./17.
 6. Zaključak o raskidu ugovora o koncesiji s Darkom Caruzzi, djelatnost obiteljske (opće) medicine, Vrsar,
 7. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku nabave ispod zakonskog praga za usluge održavanja i popravka osobnih računala, periferne i računalne opreme,
 8. Odluka o odabiru ponude za nabavu sredstva za čišćenje,
 9. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom i dogradnjom doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ – Rovinj,
 10. Odluka o načinu raspodjele sredstava za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu,
 11. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga održavanja i popravka rashladnih skupina i centralnog grijanja,
 12. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga geodetskih poslova u rekonstrukciji i dogradnji doma za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj,
 13. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave ispod zakonskog praga za uslugu izrade Elaborata zaštite okoliša za potrebe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Sustava javnog navodnjavanja Petrovija,
 14. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu,
 15. Prijedlog IV. izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije,
 16. Prijedlog Odluke o dodjeli de minimis potpore projektu Istra Inspirit u 2017. godini i prijedlog Ugovora o isplati subvencije za provedbu zajedničkog projekta Istra Inspirit,
 17. Prijedlog odluke o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2017. godini za zaštitnu radionicu Tekop Novu Pula,
 18. Upute o načinu komunikacije, financiranja, izvještavanja i drugih aktivnosti između Istarske županije i
  • Proračunskih korisnika
  • Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
  • Izvanproračunskog korisnika
 19. Prijedlog Zaključka o dodjeli sredstava Ustanovi CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA ISTARSKE ŽUPANIJE METRIS u 2017. godini,
 20. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga za usluge čišćenja poslovnih prostorija Istarske županije za 2017.godinu,
 21. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga za fotokopirni papir, omotnice i registratore u 2017.godini,
 22. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u provedbi postupka nabave ispod zakonskog praga za ostali uredski   materijal i potrepštine u 2017.godini,
 23. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na obnovi ovojnice srednje škole Mate Blažine Labin,
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  za nabavu bagatelne vrijednosti – Usluge računalne potpore (Održavanje, nadogradnja i redizajn web stranica),
 25. Odluke o provođenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine,
 26. Odluka o kriterijima za vrednovanje programa udruga nacionalnih manjina i manifestacija kojima se obilježava manjinska kultura i tradicija
 27. Odluka o o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata u području odgoja, obrazovanja, sporta, tehničke kulture, temeljem javnog poziva za prijavu programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2017.
 28. Odluka o poništenju postupka javne nabave usluge izrade i izdavanja priloga u dnevnim novinama u svrhu informiranja o aktualnim temama iz djelokruga rada Istarske županije
 29. Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga održavanja i popravka osobnih računala, periferne i računalne opreme,
 30. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na odluku o nabavi UZV color doppler uređaja za Odjel za radiologiju Opće bolnice Pula,
 31. Plan prijema u službu upravnih tijela Istarske županije za 2017. godinu,
 32. Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Istarske županije za 2017. godinu,
 33. Zaključak o objavi javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Istarske županije,
 34. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga iz područja međunarodnih aktivnosti te sufinanciranju projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje,
 35. Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije
 36. Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2016./17.