15.11.17. u 10:52

Okrugli stol "Uredba – kako smo se prilagodili?"

Okrugli stol „Uredba – kako smo se prilagodili?“, koji tematizira provedbu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro, održat će se u četvrtak, 16. studenog 2017. s početkom u 11 sati u prostoru Odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove Istarske županije (Riva 8 - Admiralitet, prizemlje), u Puli.

Organizator okruglog stola je IKA-Istarska kulturna agencija, pridružena članica Platforme Saveza udruga Rojca, a okrugli stol je organiziran nastavno na probleme načete na prošlogodišnjem Saboru kulture gdje su predstavnice udruga izrazili svoje negodovanje provedbom Uredbe jer onemogućuje financijski uredno i stabilno poslovanje neprofitnih organizacija u prvoj polovici fiskalne godine.

Okruglim stolom „Uredba- kako smo se prilagodili?" Platforma Saveza udruga Rojca želi pridonijeti evaluacijskom procesu primjene Uredbe te čuti mišljenje i iskustva udruga koje se prijavljuju na natječaje na koje se odnosi primjena Uredbe. 

Vlada Republike Hrvatske je 2015. godine donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro. Ovu Uredbu dužni su primjenjivati nadležna tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela te druge javne institucije, a na odgovarajući način primjenjuju ih i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske.

S gledišta udruga, Uredba je trebala pomoći u osiguranju jednakog i jasnog pristupa, kriterija i standarda svim udrugama prijaviteljima na natječaje koje organiziraju navedena tijela, podići transparentnost provedbe natječaja, ali i pratiti ispunjenje obaveza od strane udruga vezanih za provedbu prijavljenih programa te izvještavanje.

Ured za udruge Vlade RH nadležan za provedbu ove Uredbe, izradio je u 2017. godini dorađen Priručnik za postupanje u pripremi Uredbe na temelju dvogodišnje evaluacije neposredne primjene Uredbe i prikupljanjem iskustava obveznika primjene Uredbe u postupanju. Međutim, u tu evaluaciju nisu bile uključene udruge, odnosno oni koji su njeni krajnji korisnici, stoga ostaje nepoznato kako sama Uredba utječe na razvoj i stabilizaciju civilnog sektora i je li njezinom primjenom olakšano djelovanje udruga, iako to nije prvobitan cilj njezina donošenja.

Okrugli stol organiziran je u suradnji s programom MRRAK – Mreža za razvoj regionalnih kapaciteta organizacija civilnog društva u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji.

Platformu Saveza udruga Rojca čine Savez udruga Rojca, udruga Merlin, udruga Čarobnjakov šešir, udruga Zelena Istra, udruga Gradska radionica, IKA- Istarska kulturna agencija, a financijski podržava Zaklada Kultura nova.

Pozivamo predstavnike udruga da se odazovu te da svojim sudjelovanjem doprinesu kvalitetnoj raspravi kao i izradi preporuka za poboljšanje primjene Uredbe na županijskom i lokalnom nivou.

Program:

11:00 - 11:30

Eda Griparić, Upravni odjel za kulturu Istarske županije-Regione Istriana: Prezentacija strukture natječaja Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije

11:30 - 12:00

Helga Može Glavan, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Predstavljanje osnovnih dijelova Uredbe te zaključaka sa održanog sastanka sa predstavnicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske

12:00 - 13:00

Razgovor sa predstavnicima udruga o njihovim iskustvima vezanim za prijavu na natječaje i primjenu Uredbe

Zaključak i priprema prijedloga za poboljšanje primjene Uredbe na županijskom i lokalnom nivou