20.11.17. u 08:44

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje

Temeljem članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 16/15), te članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17), Župan Istarske županije donio je dana 15. studenoga 2017. godine, sljedeću

O D L U K U
o dodjeli financijskih sredstava udrugama za sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru
programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje


    PREUZMITE ODLUKU (PDF DOKUMENT)