29.11.17. u 10:25

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja ugostiteljsko-zabavno rekreacijskog punkta na području Općine Bale, Istarska županija“

Na temelju odredbi članka 24., stavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“, br. 146/14) objavljuje se informacija o podnesenom zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja ugostiteljsko-zabavno rekreacijskog punkta na području Općine Bale, Istarska županija

Informacija