10.07.09. u 16:04

Akti župana - 07.07.2009. godine


1. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluge najma osobnih automobila,


2. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u svibnju 2009. godine,

3.    

a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2009. godinu,
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rabac na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2009. godinu,
c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2009. godinu,

4.    

a) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.142 k.o. Rovinj, k.č.br.zgr.489  u vlasništvu Blitva Branke iz Rovinja , M.Balote 8,
b) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u zk.ul.br.4199 - k.č.br.1657/11 u naravi livada i  zk.ul.br.4200 –  k.č. br.1657/12  u naravi pašnjak  sve u k.o. Medulin obje na otočiću Bodulaš u Medulinskom zaljevu, u suvlasništvu (1/3) Gorana Grakalića iz Medulina , Vrčevan 1,
c) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.4103 k.o. Rovinj, k.č.br.zgr.46 i 47  u vlasništvu Paliaga Franca iz Rovinja, Centener 13,
d) Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br.578 k.o. Rovinj, k.č.br.zgr.1721  u  suvlasništvu Rocco Irene i Rocco Maria iz Rovinja, Sv. Križ 24,