19.08.09. u 19:32

Akti župana - 28.07.2009. godine

 

1. Godišnji izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za 2008. godinu,

2. Kakvoća prirodnih resursa voda uključenih u vodoopskrbu u Istarskoj županiji u 2008. godini,

3. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rovinj na Godišnji program rada i razvoja luke i Financijski plan za 2009. godinu,

4. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge najma osobnih vozila,

5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju raspodjele dijela sredstava iz razdjela 8 pozicija 486 Proračuna Istarske županije za 2009. godinu,

6. Prijedlog Odluke o imenovanju Evaluacijske komisije za pripremu i provedbu postupka nadmetanja za izvršenje usluge izrade i postavljanja turističkih znakova u Završju/Piemonte ďIstria u okviru projekta R.E.D.D. H.I.L.L.,

7. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u lipnju 2009. godine,

8. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava (31.07.2009.)