24.09.15. u 08:22

Akti župana - kolovoz 2015.

 1. Odluka o prihvaćanju financijskih izvješća i o raspodjeli utvrđene neto dobiti trgovačkog društva IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti d.o.o. Labin za 2014. godinu
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju društva IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti d.o.o. Labin i davanju razrješnice Upravi za 2014.godinu
 3. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada društva IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti d.o.o. Labin i davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2014.godinu
 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave za izradu Programskog koncepta turističko-rekreacijskog parka LIM-LIMSKA DRAGA,
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije,
 6. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke Lučke uprave Rabac za 2014. godinu
 7. Zaključak o dodjeli financijske pomoći Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Pula za uklanjanje arhitektonskih barijera
 8. Odluka o namjenskoj isplati sredstava za provedbu projekta HOTSPOT CROATIA,
 9. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora Istarskih domova zdravlja, Ispostava Umag, E. Pascali 3a, za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan Mreže javne zdravstvene službe i utvrđivanje elemenata natječaja,
 10. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovoru o opskrbi električnom energijom broj: O-15-1508,
 11. Odluka o prihvaćanju prijedloga aneksa Ugovoru za nabavu govornih, podatkovnih i mješovitih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,
 12. Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu: poštanskih usluga za potrebe Istarske županije,
 13. Odluka o odabiru ponude za nabavu: Usluge osiguranja za potrebe Istarske županije kao nositelja objedinjene nabave i pojedinačnih naručitelja za 2015. godinu Grupa B,
 14. Odluka o odabiru ponude za nabavu: Usluge osiguranja za potrebe Istarske županije kao nositelja objedinjene nabave i pojedinačnih naručitelja za 2015. godinu Grupa C,
 15. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave male vrijednosti za usluge rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i stjecanja prava upravljanja na trasi „Parenzane“,
 16. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave za Bike park - izrada projektne dokumentacije,
 17. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 tima opće/obiteljske medicine u Ispostavi Pula Istarskih domova zdravlja,
 18. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 tima opće/obiteljske medicine u Ispostavi Poreč Istarskih domova zdravlja
 19.  
  a) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 1 – BUZET
  b) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 2 – BUZET
  c) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 3 – BUZET
  d) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 4 – BUZET
  e) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 5 – BUJE
  f) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 6 – OPRTALJ
  g) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 7 – NOVIGRAD
  h) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 8 – TAR
  i) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 9 – VRSAR
  j) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 10 – KANFANAR
  k) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 11 –DIVŠIĆI
  l) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 12 – MARČANA
  m) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 13 – SVETVINČENAT
  n) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 14 – SVETI LOVREČ PAZENATIČKI
  o) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 15 - MEDULIN
  p) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 16 - VODNJAN
  q) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 17 – ČEPIĆ
  r) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 18 – RAŠA
  s) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 19 – ŽMINJ
  t) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 20 – BARBAN
  u) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 21 – POTPIĆAN
  v) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 22 – NEDEŠĆINA
  w) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 23 – VIŠNJAN
  x) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 24 – KRNICA
  y) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 25 – JURŠIĆI
  z) Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 26 - FAŽANA
 20.  
  01. Zaključak o sufinanciranju Projekta udruge „Martinčica“ društvo gljivara Labinšćine „MARTINČICA 20 GODINA“ – publikacija,
  02. Zaključak o sufinanciranju Projekta uređenja lovišta XVIII/116-TINJAN,
  03. Zaključak o sufinanciranju organizacije Istarskog festivala pašte - Žminj 2015,
  04. Zaključak o sufinanciranju Projekta Turističko ugostiteljske škole Antuna Štifanića Poreč – osiguranje uvjeta za rad komisije za ocjenjivanje uzoraka za manifestaciju „S klobasicom u Europu“,
  05. Zaključak o sufinanciranju Projekta Udruge Agroudruge Fažana - Smotra maslinovih ulja i degustacija autohtonih proizvoda,
  06. Zaključak o sufinanciranju Projekta Udruge poljoprivrednika „Agro-Mladica Ližnjan“- 7. Samanj Sv. Feliksa i Fortunata i 7. Smotra djevičanskih maslinovih ulja Općine Ližnjan,
  07. Zaključak o sufinanciranju Projekta gljivarske udruge „Sunčanica“ 
  • Dani gljiva i ljekovitog bilja Medulin 2015.,
  • Međunarodna gljivarijada u pripremi i kuhanju gljivarskog kotlića Medulin 2015,
  08. Zaključak o sufinanciranju Projekta „Jakovlja 2015“-Kanfanar,
  09. Zaključak o sufinanciranju 25. Izložbe volova „Jakovlja“, Kanfanar 25.07.2015. godine,
  10. Zaključak o sufinanciranju manifestacije „9. Učkarski sajam“,
  11. Zaključak o sufinanciranju Međunarodnog znanstvenog skupa: 4th Agrimba-AVA conference Smart Agribusiness for the Society of Tommorow,
  12. Zaključak o sufinanciranju Projekta „Rijetke biljke Jadranskog priobalja“,
  13. Zaključak o sufinanciranju Projekta „Sistematizacija uzgoja istarskog goveda kao temelj očuvanja i unaprjeđenja pasmine“,
  14. Zaključak o sufinanciranju Projekta tiskanja „Ovčarsko-kozarskog“ lista u 2015. godini,
  15. Zaključak o sufinanciranju organizacije kinoloških manifestacija u radu i eksterijeru za istarske goniče,
  16. Zaključak o sufinanciranju sudjelovanja konjičkog kluba „ISTRA“ na  međunarodnoj Fei utrci Babolna Derby 2015. u Mađarskoj,
  17. Zaključak o sufinanciranju izgradnje i adaptacije lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata u lovištu XVIII/129 – „Barban“,
  18. Zaključak o sufinanciranju izgradnje i adaptacije lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata u lovištu XVIII/108 – „Mirna“,
  19. Zaključak o sufinanciranju Programa rada i aktivnosti udruge „Mare croaticum“ u 2015. godini,
  20. Zaključak o sufinanciranju 17. Izložbe rasplodnih grla istarskog goveda,
  21. Zaključak o sufinanciranju 17. Izložbe rasplodnih grla istarskog goveda Višnjan – 26. 07. 2015. godine,
  22. Zaključak o sufinanciranju projekta uzorkovanja mora i školjkaša u Istarskoj županiji,
  23. Zaključak o sufinanciranju savjetodavne podrške u izradi strateškog plana razvoja ribarstva za period 2014.-2020. godine,
  24. Zaključak o sufinanciranju Projekta unaprjeđenja i razvoja lovstva pod nazivom „Siguran lov“,
  25. Zaključak o sufinanciranju manifestacije „16. Naj koza“, Svetvinčenat 11.07.2015.
  26. Zaključak o sufinanciranju 1. Županijskog, 1.Hrvatskog i 1. Europskog natjecanja u oranju volovskim zapregama,
  27. Zaključak o sufinanciranju 4. Županijskog natjecanja u oranju Istarske županije, Novigrad 2015,
  28. Zaključak o sufinanciranju nabavke opreme, strojeva za streljanu streljačkog kluba „Gusar“ povodom organizacije svjetskih i europskih prvenstava, te daljnju obuku članova lovačkih udruženja,
 21. Zaključak o imenovanju stručnog tima zaduženog za pripremu i provedbu projekta javnog privatnog partnerstva „Istarska županija i Grad Poreč – škole“,
 22. Zaključak o dodjeli bespovratnih sredstava za promociju istarskog gospodarstva na sajmovima,
 23. Odluka o imenovanju Službenice za zaštitu osobnih podataka,
 24. Rješenje o imenovanju predstavnice Istarske županije u Vijeće tržišta rada Istarske županije,
 25. Zaključak o donaciji i sufinanciranju sudjelovanja predstavnika Općine Tinjan te Udruga UPIP i USAP na Međunarodnom festivalu pršuta u Drnišu 2015.,
 26. Prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora na temelju okvirnog sporazuma za nabavu motornog benzina za potrebe Istarske županije