04.12.15. u 07:39

Akti župana - listopad 2015.

 1. Zaključak o imenovanju osobe zadužene za unos podataka u Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV),
 2. Zaključak o dodjeli financijskih sredstava HGK Županijskoj komori Pula,
 3. Zaključak o sufinanciranju 7. Barbanskog obrtničkog sajma,
 4. Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za uslugu izrade Studije o uzgoju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja u Istarskoj županiji,
 5. Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za uslugu izrade Studije o razvoju pčelarstva Istarske županije,
 6. Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za uslugu izrade Tehnološkog elaborata prerade mesa javne klaonice – papkara i kopitara (kat),
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave za uslugu izrade recenzije Idejnog projekta sustava navodnjavanja Petrovija,
 8. Odluka o odabiru ponude za nabavu Osobnih računala (stolna i prijenosna),
 9. Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za uslugu izrade Glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju i dogradnju poslovne građevine Soline – Pazin
 10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti usluge izrade snimke postojećeg stanja za potrebe projektiranja Turističko-ugostiteljskog centra Pula,
 11. Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za ploče dobrodošlice,
 12. Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti županijskih znakova i obilježja,
 13. Odluka o broju i visini stipendija Istarske županije u akademskoj godini 2015/16.,
 14. Odluka o broju i visini stipendija studentima slabijeg imovnog stanja Istarske županije u akademskoj godini 2015/16.,
 15. Rješenje o imenovanju Komisije za stipendije Istarske županije,
 16. Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja Istarske županije,
 17. Odluka o III. Izmjenama i dopunama Planu nabave Istarske županije u proračunskoj 2015. godini,
 18. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 VSS zdravstvenog djelatnika – dr.med.spec.hitne/dr.med. u Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije,
 19. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 medicinske sestre/tehničara u timu T2 u SHM  Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije,
 20. Odluka o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje iz Proračuna Istarske županije za 2015. godinu,
 21. Odluka o prihvaćanju aneksa ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 3 – BUZET,
 22. Odluka o  prihvaćanju aneksa ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 4 – BUZET,
 23. Odluka o  prihvaćanju aneksa ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava GRUPA 16 – VODNJAN,
 24. Odluka o popisu i osnivanju popisnog povjerenstva
 25. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i stjecanja prava upravljanja nad trasom Parenzane,
 26. Odluka o odabiru ponude za nabavu: Intelektualne i osobne usluge – Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru Istarske županije,
 27. Odluka o odabiru ponude za nabavu: Usluga transfera učenika u Kraków
 28. Zaključak o donaciji financijskih sredstava za organizaciju manifestacije 55. Festival hrvatskih kazališnih amatera
 29. Odluka o prihvaćanju Aneksa 1. Ugovoru za uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta za pogon prerade šumskih plodova.
 30. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Nacionalne strategije za suzbijanje zlouporabe droga za razdoblje od 2012. do 2017. godine i Akcijskog plana za suzbijanje zlouporabe droga za razdoblje od 2012. do 2014. godine, za 2014. godinu u Istarskoj županiji,
 31. Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za suzbijanje zlouporabe droga Istarske županije za razdoblje od 2015. do 2017. godine,
 32. Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Istarske županije,
 33. Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske,
 34.  
  a) Rješenje o imenovanju Etičkog povjerenstva Istarske županije
  b) Rješenje o imenovanju povjerenice za etiku,
 35. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predstavnika Istarske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija,
 36. Odluka o utvrđivanju popisa deficitarnih zanimanja na području Istarske županije u akademskoj godini 2015/16.,
 37. Zaključak o odobrenju za raspis Javnog natječaja za izradu logotipa Savjeta mladih Istarske županije,
 38. Zaključak o dodjeli financijske pomoći Gimnaziji Pula za uklanjanje arhitektonskih barijera,
 39. Zaključak o dodjeli financijskih sredstava Turističkoj zajednici Grada Pule,
 40. Zaključak o isplati naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područje (regionalne) samouprave,
 41. Zaključak o sufinanciranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju,
 42.  
  a) Zaključak o prihvaćanju Pravilnika o odabiru kandidata Istarske županije za sudjelovanje u programu Eurodyssée (pročišćeni tekst),
  b) Zaključak o objavi natječaja za prikupljanje prijava radi utvrđivanja liste kandidata za sudjelovanje u programu Eurodysséza 2016. i 2017. godinu,
 43. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o procjeni šteta izazvanih dugotrajnom sušom na području južnog dijela Istre u 2015. godini,
 44. Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 1 tima za rad u psihijatrijskoj ordinaciji Istarskih domova zdravlja,
 45.  
  a) Odluka o osnivanju Povjerenstva za izvrsnost hrvatsko-talijanske i talijansko-hrvatske terminologije u jedinicama lokalne samouprave u Istarskoj županiji,
  b) Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izvrsnost u usklađivanju hrvatsko-talijanske i talijansko-hrvatske terminologije u jedinicama lokalne samouprave u Istarskoj županiji,
 46.  
  a) Izmjene i dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Istarske županije za 2015.g.
  b) Zaključak o objavi javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Istarske županije,
 47. Odluka o osnivanju i imenovanju radnog tima za praćenje pripreme projekata,
 48. Odluka o odabiru ponude u postupku bagatelne nabave za uslugu izrade Geotehničkog elaborata –bušotine za rekonstrukciju i dogradnju poslovne građevine Soline –Pazin,
 49.  
  a) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti za zastave Istarske županije,
  b) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave  ploča dobrodošlice,
 50.  
  1. Zaključak o donaciji i sufinanciranju troškova organizacije 9. Internacionalnog sajma pršuta - ISAP  Tinjan 2015,
  2. Zaključak o donaciji i sufinanciranju Međunarodnog senzornog ocjenjivanja pršuta i Natjecanja rezača pršuta na 9. Internacionalnom sajmu pršuta - ISAP Tinjan 2015,
  3. Zaključak o donaciji i sufinanciranju troškova organizacije Kupa Istre za mlade pse do 30. Mjeseci starosti i ispita rada ptičara -CACT HR 2015,
  4. Zaključak o donaciji i sufinanciranju troškova organizacije 1.specijalne izložbe autohtonih pasmina, Smotra lovnih pasmina, te ispita prirođenih osobina i ispita u radu na divlju svinju,
  5. Zaključak o donaciji i sufinanciranju troškova Projekta uređenja lovišta XVIII/131- SVETVINČENAT – rekonstrukcija lovno-gospodarskog objekta lokva „ Svinjarica“,
  6. Zaključak o donaciji i sufinanciranju troškova Projekta uređenja lovišta XVIII/136- GRAČIŠĆE– rekonstrukcija lovno-gospodarskih objekata te nabavka divljači,
  7. Zaključak o donaciji i sufinanciranju Programa aktivnog provođenja sprječavanja bjesnoće na području Istarske županije te Ispunjavanje zakonske obveze cijepljenja, čipiranja i registracije svih pasa u 2015 godini,
  8. Zaključak o donaciji i sufinanciranju organizacije međunarodne manifestacije „11. Dani mladog maslinovog ulja u Vodnjanu“,
  9. Zaključak o donaciji i sufinanciranju Organizacije svečane dodjele Oznake izvornosti za istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje u Centru za maslinarstvo u Vodnjanu,
  10. Zaključak o donaciji i sufinanciranju Projekta unaprjeđenja i razvoja lovstva i sigurnosti u lovu pod nazivom „Siguran lov“,
  11. Zaključak o donaciji i sufinanciranju Projekta održavanja i unaprjeđenja sustava za izravnu prodaju istarskih poljoprivrednih proizvoda putem interneta pod nazivom „Domaća web tržnica“,
  12. Zaključak o donaciji i sufinanciranju Projekta zaštite mesa Istarskog goveda zemljopisnom oznakom izvornosti kojeg provodi AZRRI d.o.o. Pazin,
  13. Zaključak o donaciji i sufinanciranju Projekta AZRRI-a d.o.o. Pazin za pripremu operativnog programa otkupa, obrade i prerade divljači odstrijeljene/uzgojene u Istri,
  14. Zaključak o donaciji i sufinanciranju Projekta Izdavanja knjige: Institut za poljoprivredu i turizam Poreč (1875-2015),
  15. Zaključak o donaciji i sufinanciranju organizacije Centralne godišnje izložbe gljiva Istre u Pazinu pod nazivom „ Istarska izložba gljiva Pazin 2015“ koja će se održati 07- 08 studenog 2015.godine,
  16. Zaključak o donaciji i sufinanciranju Projekta uređenja čuvanja i zaštite lovišta XVIII/125 „Pula II“ i uzgoja pernate autohtone divljači,
  17. Zaključak o donaciji i sufinanciranju uređenja lovačkog doma Lovačkog društva „Roč“ s prostorom za prihvat divljačine i rashladnom komorom,
  18. Zaključak o donaciji i sufinanciranju Programa izložbe domaćih životinja autohtonih pasmina 2015 u okviru poljoprivrednog sajma na Bartulji 2015 – u Žminju,
  19. Zaključak o donaciji i sufinanciranju Projekta izgradnje i adaptacije lovačkog doma  Lovačkog društva „Vepar“ Pazin,
  20. Zaključak o donaciji i sufinanciranju manifestacije Dani grožđa 2015.- Festa dell`uva 2015. – Buje
  21. Zaključak o donaciji i sufinanciranju manifestacije pod nazivom 7. Fešta od fruti Kaldir 2015.
  22. Zaključak o donaciji i sufinanciranju 5. Izložbe pićanskih ulja i vina – Sveta Katarina 2015
  23. Zaključak o donaciji i sufinanciranju manifestacije 6. FESTIVAL TERANA I TARTUFA – TETA Motovun 2015,
  24. Zaključak o donaciji i sufinanciranju Znanstveno-stručnog simpozija „Animal Science Days“ 2015. u Nacionalnom parku Brijuni,
  25. Zaključak o donaciji i sufinanciranju Savjetovanja „Zadruge u poljoprivredi i ribarstvu – nositelji razvoja lokalne zajednice“ održanog 15. i 16. 10. 2015. godine u Pazinu,
  26. Zaključak o donaciji i sufinanciranju Projekta uređenja poslovnog prostora AZRRI d.o.o. Pazin
  27. Prijedlog Zaključka o donaciji i sufinanciranju manifestacije 14. VIKEND FESTIVAL ISTARSKIH TARTUFA – Buzet 2015,
  28. Prijedlog Zaključka o donaciji i sufinanciranju troškova organizacije 3. Hrvatskog festivala hrane i vina, Arena Zagreb 2015,
 51.  
  a) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine upisane u z.k.ul.br. 1037, k.o. Račice, k.č.br. 20/1 ZGR i k.č.br. 20/2 ZGR, za nekretninu upisanu u z.k.ul.br. 761, k.o. Račice, k.č.br. 20/3 ZGR, za nekretnine upisane u z.k.ul.br. 884, k.o. Račice, k.č.br. 2655/2, k.č.br. 2655/3, k.č.br. 2655/4 i k.č.br. 2655/5, u vlasništvu ZORA ADRIA D.O.O., Draškovićeva 12, Zagreb,
  b) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u z.k.ul.br. 1245, k.o. Vrsar, k.č.br. 750/2, u vlasništvu Friedrich Meister Romana, Njemačka, 83209 Prien Am Chiemsee, Am. Herrenberg 10,
  c) Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu upisanu u zk.ul.br. 469, poduložak br. 6, etažno vlasništvo, k.o. Rovinj, zgr.k.č.br. 1418/Z, kuća pop.br. 325 i zgr.k.č.br. 1420/Z, kuća pop.br. 326, 6. etaža: 1/7, posebni dio zgrade koji se sastoji od četiri prostorije na III katu sl. A sa pravom suvlasništva luka sl. r, hodnika i stepenica sl. s,t,u,v,z TIP-a 465, u vlasništvu Roberte Zambelli, Italija, Tortona, Giuseppe Vaccari 1
 52. Prijedlog Odluke o odabiru ponude u postupku bagatelne nabave za uslugu izrade Studije o uzgoju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja u Istarskoj županiji,EV: 66-15-BV,
 53. Prijedlog Odluke o odabiru ponude u postupku bagatelne nabave za uslugu izrade Tehnološkog elaborata prerade mesa javne klaonice – papkara i kopitara ( kat), EV: 67.3-15-BV,