27.09.17. u 00:01

Informacija o odluci o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Sukladno članku 160. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15), članku 5., stavak 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) te članku 5., stavak 6. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 03/17) u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran informira se javnost o odluci o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije.

Odluka o izradi strateškog dokumenta „Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran“

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran