03.10.17. u 10:57

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja zabavnog parka „Inspirit Fantasy Park“ – Pazin“

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 64/08) objavljuje se informacija o podnesenom zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja zabavnog parka „Inspirit Fantasy Park“ – Pazin. Osim navedenog, člankom 27., stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi i prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.