04.10.17. u 12:28

Radionica na temu Klastera kreativnih i kulturnih industrija Istarske županije

U četvrtak, 5. listopada u velikoj dvorani Zajednice Talijana u Puli, održat će se radionica koja za cilj ima propitkivanje interesa, mogućnosti i potreba za osnivanjem Klastera kreativnih i kulturnih industrija Istarske županije. Radionicu organiziraju IKA - Istarska kulturna agencija, HGK Područni ured Pula i Istarska županija.

Klasteri predstavljaju interesno povezivanje tvrtki iz jedne ili više različitih djelatnosti koji npr. dijele istu infrastrukturu, klijente ili bazu vještina s ciljem rasta konkurentnosti gospodarstva, ekonomskog rasta i zaposlenosti. Vjerujemo u sinergiju i umrežavanje javnog, privatnog, civilnog i znanstveno-istraživačkog sektora s ciljem povećanja kompetitivnosti ponudom kvalitetnijih i konkurentnijih usluga uključenih subjekta, ali i Istre kao teritorija.

Na sudjelovanje su pozvani brojni predstavnici koji prema razini razreda Nacionalne klasifikacije djelatnosti iz 2007. pripadaju kreativnim i kulturnim industrijama, a dijelimo ih u 12 pod sektora. To su djelatnosti muzeja, knjižnica i baštine, umjetnosti, glazbe i izvedbenih umjetnosti, dizajna, filma, fotografije, zanata (umjetnički obrti), arhitekture, računalnih programa, igara i novih medija, elektroničkih medija, izdavaštva i oglašavanja, tržišnog komuniciranja.

Prema europskim istraživanjima, kultura postaje sve važnija u razvoju gospodarstva Europske unije, sudjelujući u BDP-u s ukupno 4,5 posto BDP-a, obuhvaćajući više od 8,5 milijuna radnih mjesta.

Cilj ove inicijative je formiranje platforme za participaciju kreativnih industrija s ciljem stvaranja pozitivnog okruženja za razvoj kreativnih industrija u Istri. Jedna od zadaća klastera bila bi i pružanje podrške te povezivanje sa svim akterima kreativnih industrija kroz saradnju u ključnim segmentima: kulturi, umjetnosti, dizajnu i medijima.  

Na radionici će se ispitati potreba za osnivanjem klastera KKI te osmisliti poslovni model koji bi bio najprikladniji ukoliko se iskaže potreba za istim; koja bi bila uloga klastera, kako će se klaster nadograditi na postojeće i buduće projekte i modele u kulturi, npr. coworking-u i dr.

Radionicu će voditi Mirna Karzen, predsjednica udruge Laboratorij za društvene  inovacije (SIL) koja se od 2011. godine bavi promocijom, mapiranjem i podrškom u razvoju društvenih inovacija.