18.12.10. u 15:38

Obavijest o javnoj raspravi o studijama utjecaja na okoliš za zahvate izgradnje sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za aglomeracije: Lanterna, Vrsar, Poreč jug i Poreč sjever

Dana 17. prosinca 2010. godine započinje javna rasprava o studijama utjecaja na okoliš za zahvate izgradnje sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za aglomeracije: LANTERNA, VRSAR, POREČ JUG I POREČ SJEVER. 

Studije se stavljaju na javnu raspravu na osnovi Odluka Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za procjenu okoliša i industrijsko onečišćenje. 

Koordinator javnih rasprava je, sukladno odredbe članka 26. stavak 2. i u svezi s odredbom članka 10. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09) te odredbom članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javne rasprave provode:

 • za aglomeraciju Lanterna - Jedinstveni upravni odjel Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega,
 • za aglomeraciju Vrsar - Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar,
 • za aglomeraciju Poreč jug – Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana i
 • za aglomeraciju Poreč sjever - Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša. 

Jedna cjelovita Studija i 2 (dva) Sažetka su dostupni javnosti u trajanju od 30 dana i to od 17. prosinca 2010. godine do 17. siječnja 2011. godine i to: 

 • za aglomeraciju Lanterna u vijećnici Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega u Taru, Istarska 8, radnim danom od 7,30 – 14,30 sati;
 • za aglomeraciju Vrsar u prostorijama Općine Vrsar u Vrsaru, Trg Degrassi, ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8,00 do 15,00 sati i i utorkom od 8,00 do 16,00 sati;
 • za aglomeraciju Poreč jug  u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča u Poreču, O.M.Tita 5, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati te u prostorijama Općine Funtana u Funtani, Bernarda Borisija 2, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati;
 • za aglomeraciju Poreč sjever u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča u Poreču, O.M.Tita 5, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati.  

Za vrijeme trajanja javne rasprave sažetci svih zahvata su dostupni javnosti i u ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati. 

Cjelovite studije i sažetci dostupni su javnosti i na službenim web stranicama Istarske županije - www.istra-istria.hr a sažetci studija i na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva www.mzopu.hr te za:

 • aglomeraciju Lanterna na web stranicama Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega – www.tar-vabriga.hr ,
 • aglomeraciju Vrsar na web stranicama Općine Vrsar – www.vrsar.hr
 • aglomeraciju Poreč jug na web stranicama Općine Funtana – www.funtana.hr i
 • aglomeracije Poreč jug i Poreč sjever na web stranicama Grada Poreča – www.porec.hr

Javno izlaganje glede sva četiri zahvata održati će se 22. (srijeda) prosinca 2010. godine s početkom u 17,00 sati u Velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Poreča u Poreču, O.M.Tita 5. 

Izlaganju  će biti nazočni predstavnici investitora, tvrtka Usluga Poreč d.o.o. iz Poreča i predstavnici izrađivača Studije, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekata kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane studijama. 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na studije utjecaja na okoliš mogu se upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije ili dostaviti u pisanom obliku u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno sa 17. siječnjem 2011. godine na adrese: 

 • Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 52 440 Poreč, Obala maršala Tita 5
 • Općina Funtana, Jedinstveni upravni odjel, 52452 Funtana,  Bernarda Borisija 2
 • Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Jedinstveni upravni odjel, 52 465 Tar - Torre, Istarska br. 8,
 • Općina Vrsar, Jedinstveni upravni odjel, 52450 Vrsar,Trg Degrassi 1, 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.