12.01.11. u 11:28

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u službu stručnog suradnika u Upravnom odjelu za Talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine – Assessorato alla Comunità Nazionale Italiana e gli altri gruppi etnici

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za prijam u službu na radno mjesto stručnog suradnika u Upravnom odjelu za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine  - Assessorato alla comunita’ Nazionale Italiana e gli altri gruppi etnici da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti održati u ponedjeljak, 17. siječnja 2011. godine s početkom u 10,00 sati u zgradi Istarske županije u Puli, Flanatička 29, na prvom katu.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja (kojima je upućen telegram da pristupe testiranju). 

Klasa: 112-02/10-01/2
Urbroj: 2163/1-11/1-11-21
Pula, 12. siječnja 2011. 

ISTARSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu natječaja
za prijam u službu stručnog suradnika