07.02.13. u 14:55

Projekt KEPASS potiče integraciju školskih sustava jadranskog prostora

Zamjenica župana Istarske županije Viviana Benussi predstavila je novinarima u četvrtak, 6. veljače, projekt Kepass, kojim se želi integrirati školske sustave jadranskog prostora, kako bi se poboljšala kvaliteta srednjoškolskog obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada. Projekt se financira s 2,2 milijuna eura u okviru Programa transgranične suradnje IPA-Adriatic, od čega je za potrebe Istarske županije predviđeno 241.080,00 eura.

Vodeći partner projekta je regija Friuli Venezia Giulia. Za ostvarenje planiranih zadataka partneri ( iz Italije, Slovenije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske) kroz 36 će mjeseci, od listopada 2012. do rujna 2015. godine, raditi na:

  1. Internacionalizaciji nastavnih programa u srednjim školama Jadranske regije koje su uključene u Projekt  KEPASS, a prema strateškom okviru  EU-2020 (ET 2020),
  2. Izradi programa za mobilnost učenika i nastavnika srednjih škola Jadranske regije uključenih u Program KEPASS,
  3. Osnivanju institucionalne mreže školskih vlasti Jadranske regije koja utvrđuje kriterije za uzajamno priznavanje srednjoškolskih programa radi povećanja mobilnosti učenika i nastavnika i boljeg uzajamnog upoznavanja.

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u suradnji sa Upravnim odjelom za međunarodnu suradnju i europske integracije ima brojne ponude za partnerstva u EU projektima. One projektne prijedloge koji svojom širinom obuhvaćaju sve škole  Istarske županije, kandidira sama županija, a one koji su vezani uz neko uže područje djelovanja prosljeđuje  se ogovarajućim ustanovama i udrugama. Na tom je tragu  i suradnja sa Klubovima studenata iz Istre koji okupljaju mlade i obrazovane ljude, čije će znanje i vještine doći do punog izražaja u budućim zajedničkim projektima.  Zajednički rad na „Istrijadi“ je prava prilika za novi iskorak.

Važno je istaknuti da će se  posebna  pozornost obratiti na uspostavljanje funkcioniranja sistema vrednovanja kompetencija usvojenih u međuškolskim razmjenama, kao pretpostavka međusobnog priznavanja obrazovnih kvalifikacija, sustav bodovanja i diploma stečenih u zemljama jadranskog prostora.