12.09.13. u 12:35

Istarska županija sufinancira troškove prijevoza učenika srednjih škola

Istarski župan Valter Flego donio je 9. rujna 2013. godine Odluku kojom Istarska županija u razdoblju rujan - prosinac 2013. godine, sufinancira troškove prijevoza učenika srednjih škola na području županije u iznosu 75 posto od cijene mjesečne učeničke karte za vlak i autobus. Nadalje, tom je Odlukom utvrđeno da u ostatku mjesečne učeničke karte (25%) mogu sudjelovati jedinice lokalne samouprave na području Istarske županije, prijevoznici i u konačnici roditelji.

To je u skladu s Odlukom o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2013. godine, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici, održanoj 29. kolovoza 2013. godine. Sukladno navedenoj Odluci pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza ostvaruje  učenik koji je u šk. godini 2013./14. upisao i redovito pohađa srednju školu, koji kupuje mjesečnu učeničku kartu za autobus ili vlak, a kojemu udaljenost od mjesta prebivališta odnosno boravišta do mjesta škole iznosi više od 5 kilometara. Promjene, u odnosu na Odluku Vlade o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine, tiču se smanjenja maksimalnih iznosa cijena mjesečnih karata prema relaciji prijevoza, a uvedena je novina da cijena učeničke mjesečne karte ne smije biti veća od cijene mjesečne radničke karte. Jednako tako, mjesečna učenička karta ne smije biti veća od zbroja pojedinačnih karata za radne dane u mjesecu.