06.11.13. u 14:17

Kreditna linija prema programu Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije Ministarstva gospodarstva

Istarski župan Valter Flego, direktor IDA-e  Boris Sabatti, članica  uprave HBOR-a Emilija Nagj, predsjednik Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d. Miro Dodić i direktor Poslovnog centra Istra OTP banke d.d. g Aldo Rojnić potpisali su u srijedu, 6. studenoga 2013. godine, u pulskom sjedištu Istarske županije Sporazum za novu kreditnu liniju namijenjenu malom i srednjem poduzetništvu s izrazito povoljnim kamatama. Nova kreditna linija realizirat će se temeljem Programa Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji Ministarstva gospodarstva.

Župan Flego se pohvalno izrazio o novoj kreditnoj liniji i rekao „kada  se krene u neki posao mora se imati svrhu i cilj. Imamo jedno i drugo - svrha nam je izravna pomoć poduzetnicima, a u tome idemo ciljano na prerađivačku industriju.“ Župan je zahvalio bankama na spremnosti da zajedno s javnim sektorom krenu u takav posao, te pozvao sve poduzetnike da se jave na natječaj i iskoriste namjenska sredstva nove kreditne linije.

Istarska županija je u rujnu potpisala Ugovor s Ministarstvom gospodarstva o dodjeli 4, 68 milijuna kuna namijenjenih za izdavanje jamstava prema Programu jedinstvenog jamstvenog fonda za prerađivačku industriju za 2013. godinu. Kreditna linija realizirat će se između Istarske razvojne agencije koja će davati jamstva poduzetnicima za kredite poslovnih banaka po programima HBOR-a. Kamate za krajnje korisnike su izrazito povoljne i kreću se od 2% - 6% zavisno o programu kreditiranja HBOR-a.

Pravo na korištenje kredita imaju poduzetnici koji namjeravaju ulagati na području Istarske županije, bez obzira na sjedište ili prebivalište.

Jamstvo pokriva najviše 75 posto iznosa glavnice kredita, a može se maksimalno dodjeliti u iznosu od milijun i pol kuna po jednom poduzetniku, bez obzira radi li se o već postojećem poduzetniku ili poduzetniku početniku.