15.05.14. u 12:00

Podijeljeno 35 energetskih certifikata za školske zgrade

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu i Upravni odjel za gospodarstvo upriličili su u srijedu, 14. svibnja 2014. godine u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile Pazin, zajedničku podjelu Izvješća o provedenom energetskom pregledu, Energetskih certifikata i panoa za javno izlaganje energetskog certifikata za 35 postojećih školskih zgrada.

Naime, Istarska županija kao osnivač škola u suradnji s UNDP-om kontinuirano koordinira aktivnosti u vezi provođenja energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih školskih zgrada, sukladno Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji i Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada. Zakonskim normama s područja energetskog certificiranja zgrada je utvrđena obveza provedbe energetskog pregleda i javnog izlaganja energetskog certifikata do 31. prosinca 2013. godine za zgrade javne namjene čija korisna površina prelazi 500 m2, a od 09. srpnja 2015. godine čija korisna površina prelazi 250 m2.
U tom smislu su provedeni energetski pregledi i energetsko certificiranje 35 postojećih školskih zgrada koje imaju korisnu površinu veću od 500 m2, a čijom provedbom su utvrđeni energetski razredi za školske zgrade kako slijedi:

 • energetski razred A – 2 školske zgrade,
 • energetski razred B – 12 školskih zgrada,
 • energetski razred C – 13 školskih zgrada,
 • energetski razred D – 6 školskih zgrada,
 • energetski razred E – 1 školska zgrada,
 • energetski razred F – 1 školska zgrada.

U tijeku je provedba energetskih pregleda za slijedećih 6 školskih zgrada te do kraja godine preostaje certificirati još 7 školskih zgrada čija korisna površina prelazi 500 m2.

Slijedeće godine provest će se energetsko certificiranje još preostalih 13 školskih zgrada čija korisna površina prelazi 250 m2, čime će se u cijelosti izvršiti zakonska obveza energetskog certificiranja školskih zgrada Istarske županije.

Za slijedeće školske zgrade je izrađeno Izvješće o provedenom energetskom pregledu, izdan Energetski certifikat i pripremljen pano za javno izlaganje energetskog certifikata:

 1. Osnovna škola Divšići
 2. Osnovna škola Fažana
 3. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Čepić
 4. Osnovna škola Ivana Batelića Raša
 5. Osnovna škola Jože Šurana Višnjan
 6. Osnovna škola Jože Šurana Višnjan – Područna škola Kaštelir
 7. Osnovna škola Jože Šurana Višnjan – Područna škola Vižinada
 8. Osnovna škola–Scuola elementare Mate Balote Buje–Buie
 9. Osnovna škola Mate–Scuola elementare Mate Balote Buje–Buie – sportska dvorana
 10. Osnovna škola dr Mate Demarina Medulin
 11. Osnovna škola–Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj–Portole
 12. Osnovna škola Petra Studenca Kanfanar
 13. Osnovna škola–Scuola elementare "Rivarela" Novigrad–Cittanova (i Talijanska osnovna škola – Scuola elementare italiana Novigrad–Cittanova)
 14. Osnovna škola Svetvinčenat
 15. Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet – Područna škola Roč i Mala glagoljaška akademija Roč
 16. Osnovna škola "Vazmoslav Gržalja" Buzet – sportska dvorana
 17. Osnovna škola "Vitomir Širola-Pajo" Nedešćina
 18. Osnovna škola Vladimira Nazora Krnica
 19. Osnovna škola Vladimira Nazora Vrsar
 20. Talijanska osnovna škola–Scuola elementare italiana „Edmondo de Amicis“ Buje–Buie
 21. Ekonomska škola Pula
 22. Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin
 23. Industrijsko-obrtnička škola Pula – praktikum na Vidikovcu
 24. Srednja škola Mate Balote Poreč
 25. Srednja škola Mate Blažine Labin – centralna zgrada
 26. Srednja škola Mate Blažine Labin – sportska dvorana
 27. Srednja škola Mate Blažine Labin – zgrada radionice
 28. Srednja škola "Vladimir Gortan"–Scuola media superiore "Vladimir Gortan" (i Gospodarska škola  Istituto professionale)
 29. Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj–Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno
 30. Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
 31. Talijanska srednja škola–Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci“ Buje–Buie
 32. Tehnička škola Pula
 33. Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč
 34. Učenički dom Pula
 35. „Žuta škola“ – Gimnazija Pula, Strukovna škola Pula, Istarska županija