21.10.14. u 15:48

Daljnjim ulaganjima Istarske županije do jednosmjenske nastave u svim školama

Istarska županija osnivač je 21 srednje škole, među kojima i Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula. Škola djeluje na dvije  lokacije, matična  zgrada u Kandlerovoj ulici i Praktikum/dvorana za TZK  na Stoji.

Od ukupno 28 razrednih odjela, 8 razreda nastavu ima u poslijepodnevnoj smjeni: IC- THK, IE-prodavači, IF- konobar, IG- kuhari, IID- komercijalisti, IIE- prodavači/slastičari, IIIB- HTT i IIIC-THK.

 IIIC razred prve godine školovanja imao je nastavu poslijepodne, u drugom su razredu bili ujutro, ove su godine poslijepodne, a slijedeće će biti ujutro. Od ponedjeljka do četvrtka imaju nastavu  poslijepodne  od 13.10-19h,  a petkom ujutro od 8.50-14.45 h.

S obzirom da škola nema dovoljno prostora za rad u jednoj smjeni, odluku o tome koji će razredi raditi u poslijepodnevnoj smjeni donosi nastavničko vijeće, vodeći računa o nastavnom planu i programu i učenicima putnicima, kojih ima u svim razredima, samo u različitom broju.

Sagledavajući problematiku rada u smjenama, kao i problematiku nedostatka prostora Istarska županija je 2008. godine osmislila Projekt pulske srednje škole, kako bi u određenom  periodu, riješila ovaj problem. Na navedeni projekt, Istarska županija dobila je suglasnost Gradskog vijeća Grada Pule i suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Bitne odrednice projekta jesu stvaranje Centra novih tehnologija na Vidikovcu, Društvenog centra (Žuta škola) i Turističko-ugostiteljskog centra na Stoji.

Do sada provedene aktivnosti, rezultirale su dovršetkom sanacije Praktikuma Industrijsko-obrtničke škole na Vidikovcu u koji  je početkom godine u budući Centar novih tehnologija preselila Industrijsko-obrtnička škola Pula.

Početkom  šk.god. 2014/15. rad u  jednoj smjeni započeo je u  Gimnaziji Pula, najvećem  dijelu  Strukovne  škole  Pula, dok je  Glazbena škola I. M. Ronjgova Pula uselila u prostor koji se oslobodio preseljenjem Industrijsko- obrtničke škole Pula na Vidikovac (Društveni centar).
 
Svoje mjesto u okviru Projekta pulske srednje škole, svakako ima i Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, koja će postati Turističko-ugostiteljski centar, koji bi obuhvatio postojeće građevine, uz dogradnju od cca 3500m2  neto površine adekvatnog polivalentnog prostora i prostora za odvijanje teoretske nastave na Stoji.
 
U ovom trenutku, još pet srednjih škola u Istarskoj županiji, radi u dvije smjene:
 
1. Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
2. Medicinska škola Pula, koja je podstanar u Općoj bolnici Pula
3. Gimnazija i strukovna škola J. Dobrile Pazin
4.i 5. SŠ V. Gortan Buje i Gospodarska škola Buje, izmjenjuju se, svaki drugi tjedan ujutro/poslijepodne
 
Istarska županija će i nadalje ulagati napore da svim učenicima u Županiji, omogući rad u školama sukladno uvjetima koje propisuje Državno-pedagoški standard, duboko svjesni činjenice što to donosi učenicima, roditeljima i djelatnicima škola.