06.06.16. u 14:00

Prikupljanje osobnih identifikacijskih brojeva u svrhu izrade novog modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola za šk. godinu 2016./17.

U izradi je novi model sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola s ciljem uvođenja dohodovnog cenzusa, te u tu svrhu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prikuplja osobne identifikacijske brojeve (OIB) članova kućanstva redovitih učenika srednjih škola u šk. godini 2015./16, koji su u ostvarili pravo na sufinancirani ili financirani prijevoz.

Tražena dostava OIB-a, od strane učenika obavlja se  putem službene aplikacije MZOS-a do 10. lipnja 2016. godine.

Obzirom da do sada odaziv učenika nije bio velik, pozivaju se svi potencijalni korisnici-učenici  da dostave tražene podatke putem službene aplikacije, kako bi pravo na sufinancirani odnosno financirani prijevoz mogli ostvariti i prema uvjetima iz Odluke koju će Vlada donijeti za sljedeću školsku godinu.

Učenici u aplikaciju pristupaju uz pomoć AAO korisničkog računa na adresi: https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza/

Upute za ispunjavanje nalaze se u sustavu na adresi: https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza/Content/upute/Upute_prijevoz.pdf.

Sva dodatna pitanja ili primjedbe o mogućim tehničkim teškoćama škole, učenici i roditelji mogu uputiti na adrese elektorničke pošte:

PrijavaPrijevoz@mzos.ht ili app-Obrasci@mzos.hr