13.04.17. u 09:26

Održan sastanak projekta MAESTRALE i horizontalnog projekta InnoBlueGrowth

IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija je od 4. do 7. travnja 2017. sudjelovala na sastancima INTERREG MED projekata MAESTRALE i InnoBlueGrowth koji su održani u Rimu. U modularnom projektu MEASTRALE IRENA je jedan od projektnih partnera. Projekt InnoBlueGrowth predstavlja horizontalni projekt, specifičnu projektnu formu Interreg MED programa, kroz koji se kapitaliziraju rezultati svih modularnih projekta odobrenih unutar iste prioritetne osi i specifičnog cilja. U ovom slučaju radi se o specifičnoj osi “Promocija inovacija u mediteranskom području s ciljem stvaranja uvjeta za pametni i održivi rast“ i specifičnom cilju “Povećanje razine transnacionalne aktivnosti inovativnih klastera i mreža ključnih sektora mediteranskog područja“. Uz projekt MAESTRALE, horizontalni projekt InnoBlueGrowth kapitalizira i rezultate projekata iBLUE, PROteuS i PELAGOS.  

Od 4. do 6. travnja održan je prvi projektni sastanak projekta MAESTRALE. Projektom se potiče stvaranje okruženja za kohezijsko djelovanje pri transferu znanja i tehnologija za iskorištavanje energije mora.  Na sastanku je predstavljeno 50 primjera dobre prakse koji će kasnije biti pobliže opisani u Internacionalnom katalogu primjera dobre prakse. Predstavljeni su primjeri kako iz mediteranskih područja, tako i iz područja u kojima postoji značajno veća razina iskustva korištenja plave energije, poglavito iz sjeverne Europe. Cilj ovog transfera znanja je detekcija tehničkih rješenja koje imaju tehnoekonomski potencijal za široku primjenu u mediteranskim regijama. Zaključeno je da najveći potencijal, prvenstveno zbog prirodnih uvjeta, ali i zbog specifičnih privrednih uvjeta (značaj turizma) imaju rješenja koja koriste toplinsku energiju mora (dizalice topline), offshore vjetroelektrane i postrojenja koja koriste energiju valova i morskih struja. Provedbu ovih aktivnosti koordinira IRENA.

Od 6. do 7. travnja održan je sastanak horizontalnog projekta InnoBlueGrowth. Na sastanku se raspravljalo o mogućnostima “plavog rasta“ (Blue Growth) u mediteranskim regijama. Plavi rast obuhvaća: poslovni razvoj, razvoj tehnologije (izvora i financiranja), okolišnu održivost te uspostavu javno privatnih partnerstava. Na početku sastanka predstavljeni su modularni projekti na temelju kojih se provodi horizontalni projekt. Modularni projekti MAESTRALE, iBLUE, PROteuS, PELAGOS provode se neovisno o horizontalnom projektu, ali predstavljaju ulaznu bazu informacija za njegovu implementaciju.

U sklopu sastanka organizirane su panel diskusije na kojima su specifične skupine dionika raspravljale o različitim aspektima stvaranja uvjeta plavog razvoja u mediteranskim regijama. IRENA je sudjelovala na okruglom stolu o poslovnom razvoju.