19.04.17. u 13:08

Odluka o dodjeli potpora turističkim manifestacijama na području Istarske županije

Upravni odjel za turizam Istarske županije zaprimio je 56 prijava na Javni poziv za poticanje turističkih manifestacija na području Istarske županije, od strane jedinica lokalne samouprave, turističkih zajednica, javnih ustanova, privatnih poduzetnika i obrtnika koji organiziraju manifestacije.

Osnovni ciljevi Programa poticanja turističkih manifestacija u 2017. godini su postizanje ravnomjernog turističkog razvoja Istre, razvoj cjelogodišnjeg turizma tj. pružanje turističke ponude tijekom cijele godine, a sve to u skladu s brandovima koji se razvijaju na razini pojedinih destinacija. Osim usklađenosti s navedenim ciljevima, odabrane su manifestacije koje se održavaju u turistički manje razvijenim područjima, na području više mjesta, općina, gradova ili na području cijele Istre.

Navedeni ciljevi u skladu su s Programom rada Upravnog odjela za turizam Istarske županije u 2017. godini, te sa strateškim dokumentima Master planom razvoja turizma Istre za razdoblje 2015.-2025. i sa Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine.

Upravo kako bi organizatore motivirali na podizanje razine kvalitete manifestacija u Istri, Upravni odjel za turizam je u 2016. godini proveo i niz edukacija, savjetovanja i istraživanje o gourmet manifestacijama, te je u Program poticanja manifestacija kao prihvatljive troškove predvidio one koji podižu razinu manifestacija tj. daju joj dodatnu vrijednost kroz uređenje i estetiku, program i sadržaj, edukaciju i evaluaciju manifestacije.

Odluka o dodjeli potpora turističkim manifestacijama može se preuzeti ovdje:

Odluka o dodjeli potpora turističkim manifestacijama.

Obrazac broj 2: Izvješće o provedbi manifestacije