20.04.17. u 15:17

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvate u sklopu projekta uređenja područja ušća rijeke Mirne i kamenoloma Fantazija

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvate u sklopu projekta uređenja područja ušća rijeke Mirne na području Općine Tar-Vabriga i Grada Novigrada i kamenoloma Fantazija na području Grada Rovinja

Na temelju odredbi članka 24., stavka 5. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“, br. 146/14) objavljuje se informacija o podnesenom zahtjevu za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvate u sklopu projekta uređenja područja ušća rijeke Mirne na području Općine Tar-Vabriga i Grada Novigrada (HR2000619 – Mirna i šire područje Butonige, HR3000433 – Ušće Mirne i HR1000032 – Akvatorij zapadne Istre) i kamenoloma Fantazija na području Grada Rovinja (HR2001360 – Šire područje rovinjsko područje)

Informacija