14.06.17. u 12:54

Radionica EU projekta SUPPORT – poboljšanje koordinacije instrumenata energetske politike i učinkovitije korištenje mogućnosti financiranja mjera EE

IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija je 13. lipnja 2017. u Rovinju organizirala Radionicu EU projekta SUPPORT, kojemu je glavni cilj da poboljšanjem koordinacije instrumenata energetske politike i promoviranjem učinkovitijeg korištenja mogućnosti financiranja pomaže jedinicama lokalne samouprave u implementaciji održivih modela upravljanja energijom.

Događaj je otvorio gospodin Valerio Drandić, ovlaštenik Župana Istarske županije Valtera Flega, a uvodno izlaganje u projekt SUPPORT imao je Valter Poropat, direktor IRENA-e.

Na radionici su osim IRENA-e i CEI-a, Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, koji sudjeluju kao partneri na projektu SUPPORT, gostovali predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te APN-a, Agencije za promet nekretninama. Gostujući prezentatori su predstavili provedbe mjera EE i predstojeće moguće natječaje u djelokrugu njihovih ministarstva/agencija.

Radionica je bila prvenstveno namijenjena istarskim jedinicama lokalnih samouprava, te su se na njoj prisustvovali predstavnici svih istarskih gradova. Nakon prezentacija, organizatori su u otvorenoj diskusiji raspravljali sa sudionicima radionice o energetskoj učinkovitost u Istarskoj županiji, izradi akcijskih planova energetske učinkovitosti na lokalnoj/regionalnoj razini, identifikaciji prepreka koje nastaju pri korištenju ERDF (Europski fond za regionalni razvoj) sredstava te povećanju informacija o mogućnostima i procedurama korištenja ERDF sredstava, jačanju kapaciteta javnih vlasti usmjerenih na korištenje ERDF sredstava te prijedlozima vezanima uz reviziju OP Konkurentnost i kohezija - prioritet 4c što je jedan od pod-ciljeva projekta SUPPORT.

Projekt SUPPORT , na kojemu IRENA ima ulogu glavnoga partnera, ima za cilj unaprijediti izradu i realizaciju dijela operativnog programa koji se tiče efikasnog upravljanja energijom kroz:

• Učinkovitiju provedba politika usmjerenih na energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

• Smanjenje potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova kao rezultat uspješne provedbe energetskih politika

• Veći angažman privatnog sektora u provedbi energetskih akcija

• Povećanje kapaciteta regionalnih aktera pri donošenju odluka i provedbi energetskih politika na lokalnoj/regionalnoj razini

• Povećanje uloge SEAP-a i ostalih energetskih planova te njihova veća integracija sa lokalnom/regionalnom razvojnom politikom, prostornim planiranjem i zaštitom okoliša.

U projektu sudjeluje 11 partnera iz 9 EU država. Ukupna vrijednost projekta koji se u 85%-tnom iznosu financira sredstvima programa Interreg Europe je 1.898.731,00 EUR, a budžet IRENA-e iznosi 136.000,00 EUR.

Osim projekta SUPPORT, na radionici je predstavljen i projekt ENERJ -Zajedničke akcije za energetsku učinkovitost, na kojem IRENA sudjeluje kao projektni partner. ENERJ promovira strategije i instrumente za podršku javnim ustanovama u optimizaciji procesa planiranja održivih mjera energetskih politika i pronalaženju raspoloživih mogućnosti financiranja. Metodologija projekta temelji se na lokalnoj i transnacionalnoj suradnji koja će omogućiti planiranje velikih energetskih projekata.

Ciljevi projekta su:

• Povećati broja provedenih EE akcija i planova realiziranih na lokalnoj i/ili regionalnoj razini

• Utjecati na smanjenje potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova kroz provođenje zajedničkih aktivnosti na nad-općinskoj razini

• Omogućiti javnim upravama učinkovitiju provedbu instrumenata i poboljšanje pristupa mogućnostima financiranja kroz javno-privatna ulaganja

U projektu sudjeluje 11 partnera iz 8 EU i jedne IPA države. Ukupna vrijednost projekta koji se u 85%-tnom iznosu financira sredstvima programa Interreg MED je 2.087.645,00 EUR, a budžet IRENA-e iznosi 155.700,00 EUR.

 

Prezentacije sa radionice: