09.10.17. u 15:32

Održan Forum Savjeta mladih Istarske županije

U Komunalnoj palači Grada Pule danas je održan Forum Savjeta mladih Istarske županije, na kojem su sudjelovali učenici iz pulske Gimnazije i Ekonomske škole, predstavnici općina i gradova, te udruga i organizacija koje se bave mladima. Sudionici su kroz raspravu definirali ciljeve i aktivnosti koji bi se trebali nalaziti u Regionalnom programu za mlade Istarske županije, strateškom dokumentu koji bi trebao doprinijeti podizanju kvalitete života mladih na području Istre. Dokument se donosi za period od 2018. do 2022. godine.

Kako je rečeno na Forumu, do sada je izrađena „mapa zajednice mladih“, adresar organizacija civilnog društva, ustanova i drugih javnih organizacija, mapirane su OCD-a u Istarskoj županiji, proveden je upitnik o kapacitiranosti OCD-a, unijeti su i obrađeni prikupljeni podatci, te su održane fokus grupe u Pazinu i Puli sa stručnjacima i mladima. Područja unutar strateškog dokumenta su: sudjelovanje mladih, zapošljavanje, stvaralaštvo i poduzetništvo, obrazovanje i osposobljavanje, zdravlje, blagostanje i sport, društvena uključenost te kultura i stvaralaštvo. Na Forumu su sudionici bili podijeljeni u šest skupina te su prošli kroz sva navedena područja i predlagali nove ciljeve ili nadopunjavali već postojeće.

Nositelj projekta izrade Regionalnog programa za mlade je Istarska županija, a partneri su Udruga mladih, Alumni FET Pula te Udruga Alfa Albona. Projekt je financiran bespovratnim sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u iznosu od 52.500,00 kn. Metodologiju izrade regionalnog programa vodi Marta Berčić iz Udruge Društvo za istraživanje i potporu.