01.12.17. u 14:58

Obavijest kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu višeg/e stručnog/e suradnika/ce za socijalnu skrb u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije

Obavještavaju se kandidatkinje, koje su podnijele prijavu na oglas za prijam u službu višeg/e stručnog/e suradnika/ce za socijalnu skrb u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, objavljen na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 17.11.2017. godine, da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti (testiranje)  održati dana 12. prosinca 2017. godine (utorak) u 10.00 sati u Puli, Flanatička 29, (I. kat, Sala Mijo Mirković-Mate Balota).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa (kojima je elektroničkom poštom upućen poziv da pristupe testiranju).

Ukoliko kandidatkinje ne pristupe prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da su povukle prijavu na oglas.

Klasa: 112-03/17-01/02
Urbroj: 2163/1-06/6-17-11
Pula, 01. prosinca 2017.