02.03.18. u 14:48

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na dijelu eksploatacijskog polja „Marčana“ na području općine Marčana

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „EKSPLOATACIJA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA DIJELU EKSPLOATACIJSKOG POLJA „MARČANA“ NA PODRUČJU OPĆINE MARČANA“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 5. ožujka 2018. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat „„Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena na dijelu eksploatacijskog polja „Marčana“ na području općine Marčana“. Javna rasprava traje 30 dana odnosno do 4. travnja 2018. godine.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Marčana.

Za vrijeme trajanja javne rasprave jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u hodniku, na drugom katu, ispred ureda br. 2 u zgradi Općine Marčana u Marčani 158 i to: ponedjeljkom, četvrtkom i petkom od 8,00 do 16,00 sati i utorkom od 8,00 do 17,00 sati, a petkom od 8,00 do 15,00 sati., te ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost  bit će dostupni javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike – www.mzoip.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr, te Općine Marčana www.marcana.hr .

Javno izlaganje održat će se 15. (četvrtak) ožujka 2018. godine u sportskoj dvorani u Marčani na adresi Marčana, Marčana 166, s početkom u 17,00  sati.
Izlaganju  će biti nazočni predstavnici investitora, trgovačkog društva Kamen d.d. iz Pule i predstavnici izrađivača Studije, SPP d.o.o. iz Varaždina, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 4. travnjem  2018. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

SUO

Netehnički sažetak