14.03.18. u 09:31

Obavijest kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu namještenika na određeno vrijeme do povratka odsutnog namještenika s bolovanja na radno mjesto vozača u Odsjeku za opće, pomoćne i tehničke poslove Kabineta župana Istarske županije

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka odsutnog namještenika s bolovanja na radno mjesto vozača u Odsjeku za opće, pomoćne i tehničke poslove Kabineta župana Istarske županije, objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Istarske županije dana 20. veljače 2018. godine, da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti (testiranje) održati dana

21. ožujka 2018. godine u 9,00 sati u zgradi Istarske županije
u Puli, Flanatička 29, I. kat, sala za sastanke Mijo Mirković – Mate Balota

Testiranje će se provesti sukladno Obavijesti i uputama kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu namještenika na određeno vrijeme u Kabinet župana Istarske županije, Odsjek za opće, pomoćne i tehničke poslove na radno mjesto vozača.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa (kojima je upućen mail da pristupe testiranju).

Ukoliko kandidati ne pristupe prethodnoj provjeri znanja smatrati će se da su povukli prijavu na oglas.

Klasa: 112-03/18-01/02
Urbroj: 2163/1-02/6-18-11
Pula, 14. ožujka 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
KABINET ŽUPANA

Povjerenstvo za provedbu oglasa