28.03.18. u 09:09

Održana svečana prisega sudaca porotnika Županijskog suda u Puli

Na Županijom sudu u Puli, potpredsjednica Skupštine Istarske županije, Tamara Brussich vodila je svečanu prisegu sudaca porotnika Županijskog suda u Puli, koje je Skupština Istarske županije imenovala, na prijedlog gradskih i općinskih vijeća.

Svečanoj prisezi je osim sudaca porotnika, prisustvovao i predsjednik Županijskog suda u Puli, Iztok Krbec koji je suce porotnike upoznao sa svojim pravima i obvezama.

Nakon položene svečane prisege, suci porotnici, na poziv suda, mogu učestvovati u raspravama i participirati u donošenju presuda.