03.04.18. u 08:25

Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijem u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju

OBAVIJEST KANDIDATIMA prijavljenim na javni natječaj za prijem u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju na radno mjesto

  • viši/a stručni/a suradnik/ca za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pula,  1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom
  • viši/a stručni/a suradnik/ca za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buje,  1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom,
    objavljen dana 12.03.2018. g. u „Narodnim Novinama“ i  web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na javni natječaj za prijem u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pula, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom i na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca za prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Buje, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, objavljen dana 12.03.2018. g. u „Narodnim Novinama“ i  web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata (pismeno testiranje i usmeni razgovor) održati dana 13. travnja 2018. g. (petak) u 10:00 sati na adresi Pula, Riva 8 (velika sala).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja te su podnijeli urednu prijavu, a kojima je brzojavom upućen poziv na testiranje.

Istarska županija
Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju

Klasa: 112-02/18-01/01
Urbroj: 2163/1-18-09/1-18-21
Pula, 29.03.2018.

Povjerenstvo za provedbu natječaja