17.04.18. u 10:39

Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije putem EU projekta ENERJ za projekte povećanja energetske učinkovitosti javnih zgrada koja su klasificirana kao kulturna dobra

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija ovaj Javni poziv raspisuje kroz EU projekt ENERJ - Joint Actions for Energy Efficiency, financiran u sklopu programa Interreg Mediterranean.

Predmet ovog Javnog poziva je financiranje izrade projektne dokumentacije putem EU projekta ENERJ za projekte povećanja energetske učinkovitosti javnih zgrada.

Predmet financiranja izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti po ovom Javnom pozivu mogu biti samo postojeće građevine, upisane u Registar kulturnih dobara kao pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline.

Pravo na sredstva ovog Javnog poziva mogu se ostvariti isključivo za zgrade koje se koriste u javne namjene.

Tekst javnog poziva i dokumentaciju za prijavu na natječaj moguće je preuzeti ovdje:

Prilog 1 - Javni poziv

Prilog 2 - Prijavni obrazac

Prilog 3 - Skica Sporazuma o suradnji

Dana 24. travnja 2018. g. IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija objavljuje nadopunu i ispravak Javnog poziva kojeg možete preuzeti u nastavku:

Prilog 4 - Nadopuna i ispravak Javnog poziva

Dana 03. svibnja 2018. g. IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija objavljuje odgovore na postavljena pitanja a možete ih preuzeti u nastavku:

Prilog 5 - Pitanja i odgovori

Dana 18. svibnja 2018. g. IRENA - Istarska Regionalna ENergetska Agencija objavljuje Odluku o odabiru korisnika. Dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

Prilog 6 - Odluka

Prilog 7 - Prijedlog o odabiru korisnika

Prilog 8 - Odbijena prijava