20.06.18. u 15:33

Održana 2. sjednica drugog saziva Savjeta za socijalnu skrb Istarske županije

U srijedu 6. lipnja 2018. godine održana je 2. sjednica drugog saziva Savjeta za socijalnu skrb Istarske županije. Sukladno dnevnom redu, na sjednici je prezentirano Izvješće Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalnu skrb Istarske županije za 2017. godinu (OPA), te Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine (NS).

Nakon održanih prezentacija, pokrenute su konstruktivne rasprave sa komentarima, prijedlozima i sugestijama članova Savjeta, a u svrhu postizanja napretka u izradi i provedbi OPA, odnosno osiguravanja učinkovite provedbe mjera u sklopu NS izjednačavanja mogućnosti osoba sa invaliditetom na županijskoj razini.

Izvješće OPA 2017. jednoglasno je usvojen, a u svrhu informiranja i predstavljanja NS drugim upravnim tijelima i provoditeljima iste, slijedi organiziranje i provedba različitih aktivnosti.