02.07.18. u 13:42

Obavijest kandidatima/kinjama prijavljenim na oglas za prijam u službu referenta/ice za opće poslove – provedba projekta „REI II“ u UO za gospodarstvo Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo
Riva 8, 52100 Pula

OBAVIJEST
KANDIDATIMA/KINJAMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA/ICE ZA OPĆE POSLOVE – PROVEDBA  PROJEKTA „REI II“, KODNI BROJ UGOVORA UP.01.3.1.01.0021, FINANCIRANOG SREDSTVIMA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA „UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020.“ U UPRAVNOM ODJELU ZA GOSPODARSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

Obavještavaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijavu na Oglas za prijam u službu referenta/ice za opće poslove - provedba projekta REI II, kodni broj ugovora UP.01.3.1.01.0021, financiranog sredstvima europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ u Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije Klasa: 112-03/18-01/01, Urbroj: 2163-1-22/1-18-03, objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Pula i Istarske županije dana 29. svibnja 2018. godine da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata (pismeno testiranje i usmeni razgovor) održati dana 10. srpnja 2018. g. (UTORAK) u 9.00 sati u zgradi Istarske županije u Puli, Riva 8 (Centar za EU i međunarodnu suradnju u Puli, prizemlje zgrade).
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa i kojima je brzojavom upućen poziv na testiranje.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa

KLASA: 112-03/18-01/01
URBROJ: 2163-1-22/6-18-18
Datum: 03. srpnja 2018.