06.07.18. u 09:15

Akti župana - lipanj 2018.

 1. Odluka o osnivanju i imenovanju stručnog projektnog tima za provedbu projekta „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Ivana Batelića - Raša na adresi Ivana Batelića 1, Raša“, ref.br. KK.04.2.1.03.0179
 2. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o imenovanju stručnog projektnog tima za provedbu projekta „Energetska obnova Srednje škole Mate Blažine, Labin“
 3. Prve izmjene i dopune Plana prijema u službu upravnih tijela Istarske županije za 2018. godinu
 4. Pravilnik o izmjenama i dopunama  Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju
 5. Odluka o o visini odobrenih sredstava za financiranje programa i/ili projekata male vrijednosti u 2018. godini u prioritetnom području: odgoja, obrazovanja, sporta, tehničke kulture i znanosti
 6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za vatrozid i load balancer
 7. Odluka o odabiru i sklapanju ugovora o pružanju usluga posredovanja u osiguranju,
 8. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretnine kč 214/1 ZGR. i 214/2 ZGR. obje upisane u zk.ul. 2525 k..o. Grožnjan, kč 216 ZGR. upisana u zk.ul. 1692 k.o. Grožnjan i kč 169 ZGR. upisana u zk.ul. 2532 k.o. Grožnjan, u vlasništvu Hrvatske glazbene mladeži iz Zagreba, Trg Stjepana Radića 4
 9. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa 2/3 suvlasničkog dijela nekretnine kč.br. 121/2 Z, u naravi kuća, upisane u zk.ul. 2654 k.o. Rovinj, u vlasništvu Silvana Zagolina iz Rovinja, Carera 22
 10. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata - Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za  sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodoprivrede koje dodjeljuje Istarska županija za 2018. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama,
 11. Odluka o I. izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2018. godini,
 12. Zaključak o davanju ovlaštenja Aleksandri Vinkerlić za potpisivanje Ugovora o radu na određeno vrijeme sa IKA-om kao poslodavcem,
 13. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za radove na energetskoj obnovi i adaptaciji školske zgrade Osnovne škole Ivana Batelića – Raša,
 14. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata pristiglih između 11. travnja 2018. i 8. lipnja 2018. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini u zdravstvu i socijalnoj skrbi,
 15. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu pratećeg promotivnog i didaktičkog materijala u sklopu projekta Energetske obnove SŠ Mate Blažine Labin
 16. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za Održavanje i pravo korištenja novih verzija antivirus i antispam programa za poslužitelje elektroničke pošte 18-18-JN
 17. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za Održavanje postojećih licenci za Microsoft Dynamics AX 26-18-JN
 18. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za Produženo jamstvo za HP serversku infrastrukturu 25-18-JN
 19. Zaključak o imenovanju tima za provedbu projekta  Istarske županije UP.03.2.1.03.0035 MOZAIK 3, odabranog projekta u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III
 20. Zaključak o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2018. godini za domove za starije osobe
 21. Rješenje o imenovanju članova Muzejskog vijeća Povijesnog i pomorskog muzeja Istre - Museo storico se navale dell'Istria
 22. Godišnji izvještaj o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Istarske županije s objedinjenim izvješćima jedinica lokalne samouprave za 2017. godinu
 23. Izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima, te načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom na području Istarske županije u 2017. godini
 24. Zaključak o načinu ostvarivanja prava i isplati novčane naknade osobama s intelektualnim teškoćama u 2018. godini
 25. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Istarske županije
 26. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave opreme Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj
 27. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu sustava video nadzora i sustava protuprovale sa kontrolom pristupa za dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj