15.10.18. u 08:38

Obilježen Dan osoba sa stomom

Članovi i volonteri Lige protiv raka  Pula i Stoma kluba Pula u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo istarske županije i Medicinskom školom Pula, obilježili su Dan osoba sa stomom javno zdravstvenom akcijom koja se održala u petak 12. listopada 2018. od 11h  - 13h u holu ispred INTERSPARA
Ovim se obilježavanjem nastojalo svratiti pozornost javnosti na potrebu širenja znanja o raku debelog crijeva, njegovom nastanku,  mogućnostima sprečavanja kao i rehabilitaciji oboljelih.
S obzirom na visoku pojavnost raka debelog crijeva u Hrvatskoj, od osobitog je značaja postići visok odaziv na preventivni pregled u okviru organiziranog nacionalnog programa ranog otkrivanja raka, te je, da se to postigne, važna podrška cijelog društva.
Akcija se organizirala kako bi se građani upozorili na rizike i mogućnosti prevencije raka i ostalih bolesti debelog crijeva i dio je projekta Lige protiv raka  Pula koji financijski podržava Odjel za zdravstvo Istarske županije .
Tijekom akcije dijelili su se informativni letci, brošure i promotivni materijali.
Pozivamo naše sugrađane da koriste mogućnost informiranja i educiranja kao bi briga za vlastito zdravlje bila još uspješnija.