12.12.18. u 10:27

Grad Pula - Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja „Valsaline“

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA-POLA
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom ureñenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13 i 65/17) Grad Pula-Pola putem Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI
Urbanističkog plana uređenja „Valsaline“

Gradsko vijeće grada Pule na svojoj je sjednici održanoj 29. studenog 2018. godine
donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja „Valsaline“ („Službene novine“ Grada Pule br. 20/18).

Detaljnije obavijesti o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti na adresi Grad Pula-Pola, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Forum 2/I, na telefon 052/371 850 ili kroz mrežne stranice Grada Pule na web adresi www.pula.hr .

Poveznice na priloge (pdf dokumenti):

  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja "Valsaline"
  • Grafički prikaz obuhvata Urbanističkog plana uređenja „Valsaline“