15.05.19. u 17:21

Održana Finalna konferencija EU projekta DA-SPACE

Danas je u njemačkom gradu Ulm održana Finalna konferencija EU projekta DA-SPACE, na kojem su sudjelovali službenici Istarske županije i Istarske razvojne agencije IDA d.o.o., te predstavnici partnera Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
Pomoćnica direktora IDA-e Tamara Kiršić sudjelovala je na okruglom stolu na temu “Kako politika potiče otvorene inovacije i poduzetništvo”, a održan je i 2. Lokalni Demo day na kojemu su svoju inovativnu ideju, kao rezultat rada u 2. ciklusu Otvorenog inovacijakog laboratorija, prezentirali pobjednici lokalnog laboratorija Nikolina Gerić i Roman Ivezić.

Događaji poput 2. International Demo Day-a i Finalne konferencije DA-SPACE projekta predstavljaju mogućnosti za umrežavanje na međunarodnoj razini, sudjelovanje na predavanjima poznatih govornika te za dijeljenje i širenje iskustava i znanja u području otvorenih inovacija i ko-kreacije.

Projekt DA-SPACE promovira interdisciplinarnu i međunarodnu suradnju i usmjeren je na povezivanje akademskog, gospodarskog, istraživačkog i javnog sektora, te stvaranje inovativnog i tehnološki razvijenog okruženja. Ciljevi su unaprjeđenje poduzetničkih vještina i smanjenje odljeva mozgova, podupiranje inovacija i uvođenja novih tehnologija, te suradnja i stabilnost u dunavskoj regiji.

Početak projekta: 1.1.2017.
Završetak projekta: 30.06.2019.
Ukupni budžet: 1.787.166,50 EUR
ERDF: 1.342.128,75 EUR
IPA: 176.962,77 EUR

Projekt je sufinanciran fondovima Europske Unije (ERDF, IPA)
www.interreg-danube.eu/da-space