09.07.19. u 07:38

Informacija: Rezultati četvrtog ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2019. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 1. do 4. srpnja 2019. godine, proveo IV ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno je uzorkovano more na 218 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 212 mjernih točaka ili u 97,25 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 3 mjerne točke (AC Marina - Uvala, Sv. Marina, Raša; Centralna plaža – drveni molo, Nacionalni park Brijuni, Pula i Hotel Histria – Ispod hotela, Verudela, Pula) ili u 1,38% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, dok je na 3 mjerne točke (Rabac naselje – AC Maslinica I, Rabac, Labin; Rabac naselje – AC Maslinica II, Rabac, Labin i Salbunić, Ližnjan) ili u 1,38 % uzoraka zabilježena zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 23,6 ºC do 28,0 0C ºdok se temperatura zraka kretala od 19,0 ºC  do 31,5 ºC.