22.07.19. u 08:36

Informacija: Rezultati petog ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2019. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 15. do 17. srpnja 2019. godine, proveo V ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno je uzorkovano more na 218 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 217 mjernih točaka ili u 99,54 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, dok je na 1 mjernoj točki (Plominski zaljev – Dražine zapad, Kršan) ili u 0,46 % uzoraka zabilježena dobra kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 22,6  do 26,8 ºC dok se temperatura zraka kretala od 21 do 29 ºC.