11.10.19. u 15:16

Delegacije Bavarske, Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Hrvatskih voda u posjetu županijskom Sustavu javnog navodnjavanja Valtura

U razdoblju od 09. do 11. listopada održan je 24. Hrvatsko-Bavarski simpozij u upravljanju vodama, organiziran od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Hrvatskih voda.

U sklopu Simpozija, delegacije Savezne Republike Bavarske, Ministarstva i Hrvatskih voda, u Istarskoj županiji posjetile su županijski sustav javnog navodnjavanja Valtura. Domaćin posjete bila je Istarska županija kao vlasnik Sustava, te Kaznionica u Valturi (Uprava za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa), kao korisnik Sustava i vlasnik poljoprivrednih površina. Posjeti su prisustvovali su prof. Martin Grambow, voditelj Odjela upravljanja vodama i očuvanja tla pri bavarskom Ministarstvu okoliša i zaštite potrošača, dr. Klaus Arzet, voditelj Odsjeka za nacionalno i međunarodno upravljanje riječnim slivom pri bavarskom Ministarstvu okoliša i zaštite potrošača, dr. Herbert Walter, voditelj Ureda za upravljanje vodama Aschaffenburg, Matthias Worst, voditelj Odjela za tehnologiju prijenosa vode (TTW) pri Bavarskoj agenciji za okoliš, Miro Macan, načelnik Sektora voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Marija Čulinović Holjevac, Voditeljica Odjela navodnjavanja i melioracijske odvodnje Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dr.sc. Danko Biondić, voditelj Sektora razvitka Hrvatskih voda, dr.sc.Danko Holjević, predstavnik Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernoga Jadrana Hrvatskih voda i Jedinice za provedbu NAPNAV-a, dr.sc. Ezio Pinzan, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije, Nikola Cvitan, viši stručni suradnik za vodoprivredu Istarske županije, Josip Trošt, upravitelj Kaznionice u Valturi, Slavko Kovačević, pomoćnik upravitelja, Ener Radolović, voditelj Odjela za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika Kaznionice.

Tom je prilikom delegacija upoznata sa specifičnostima, organizacijom te načinom rada Kaznionice u Valturi, nakon čega je ispred Istarske županije održana prezentacija samog Sustava. Riječ je o Sustavu izgrađenom 2015. godine vrijednom 70.000.000,00 kn, a koji predstavlja prvi izgrađeni Sustav navodnjavanja u Istarskoj županiji (pilot projekt), i čini sastavi dio Plana navodnjavanja IŽ te Nacionalnog programa navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH. Namijenjen je navodnjavanju 440 hektara poljoprivrednih površina koje se nalaze u obuhvatu Kaznionice u Valturi, a u bitnom se sastoji od male akumulacije zapremnine 632.500 m3, crpne stanice, trafostanice, cjevovoda i hidranata te nadzornog upravljačkog sustava.

Nakon održane prezentacije, uslijedio je obilazak Sustava te poljoprivrednog područja pod navodnjavanjem.

Za kraj, valja napomenuti kako su u sklopu ovog SN odrađene dvije uspješne sezone navodnjavanja, dok je trenutno u tijeku aktivnost na pripremi Sustava za njegovo korištenje u 2020. godini.