19.12.19. u 14:07

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.

Objavljena je Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020. i Odluka o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.

  1. Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.
    - Konačna bodovna lista (analitički podaci sa „šiframa“ studenata)
    - Lista prijava koje nisu bodovane (sa „šifrom“ studenta )
    - Lista studenata odustalih od prijava (sa „šifrom“ studenta)
  2. Odluka o dodjeli stipendija studentima na studijima za deficitarna zanimanja u zdravstvu u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2019./2020.