20.12.19. u 10:27

Ishodovana lokacijska dozvola za Sustav javnog navodnjavanja Čepić polje, projekt vrijedan 60 milijuna kuna

U općinskoj vijećnici Općine Kršan, prošlog je tjedna, održana prezentacija izrađene projektne dokumentacije za Sustav javnog navodnjavanja Čepić polje - Agronomske podloge, Idejnog projekta, Elaborata zaštite okoliša te Studije izvodljivosti.

Nastavno na izrađeni Idejni projekt, od strane nadležnog Odsjeka za gradnju Istarske županije ishodovana je lokacijska dozvola za predmetni Sustav, dok je na Elaborat zaštite okoliša dobiveno pripadajuće Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Prezentaciji su ispred investitora Istarske županije prisustvovali pročelnik županijskog Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, dr.sc. Ezio Pinzan i viši stručni suradnik za vodoprivredu Nikola Cvitan, ispred domaćina načelnik Općine Valdi Runko s pročelnicom Gloriom Fable te suradnicom Rosanom Klarić, potpredsjednik općinskog vijeća Ivan Vozila, predsjednik poljoprivredne zadruge Čepić polje Robert Fable, predstavnik Hrvatskih voda Nikola Vuksan, predstavnici tvrtke Elektroprojekt d.d. (izrađivač navedene projektne dokumentacije), te poljoprivrednici.

Riječ je o Sustavu kojim će se navodnjavati 366 hektara neto poljoprivrednih površina Čepićkog polja, a sastoji se od buduće akumulacije Čepić volumena 855.000 m3, crpne stanice i tlačnog cjevovoda za punjenje akumulacije, crpne stanice razvoda vode, trafostanice, razvodne tlačne cjevovodne mreže, dovodnog cjevovoda, zahvatne, izljevne i ispusne građevine, uljevne plohe, vodnih stepenica, priključnih mjesta (hidranata), procijenjene vrijednosti 48 milijuna kuna (bez PDV-a).

Nastavno na navedeno, u idućoj je godini planirano ugovaranje izrade detaljne projektne dokumentacije na koju će Istarska županija ishodovati građevinsku dozvolu, a sve s ciljem pripreme projekta za financiranje njegove izgradnje putem Programa ruralnog razvoja RH, u stopostotnom iznosu.

Foto: Istarski.hr