30.01.20. u 15:56

Održane nove fokus grupe za izradu Strategije razvoja ljudskih potencijala za Istarsku županiju 2021. – 2027.

U prostorijama Centra za EU i međunarodnu suradnju u Puli, jučer i danas, održana je druga serija fokusnih grupa s ciljem prikupljanja informacija nužnih za izradu Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2021. - 2027.

Fokusne grupe pokrivale su teme razvoja ljudskih potencijala i zapošljavanja s naglaskom na sektore prerađivačke industrije, zdravstva i socijalne skrbi, obrazovanja te poljoprivrede, ribarstva i šumarstva, odnosno ruralnog razvoja. Uz predstavnike upravnih odjela Istarske županije, fokusnim grupama su prisustvovali i predstavnici spomenutih sektora, odnosno ravnatelji zdravstvenih ustanova, domova za starije osobe, Medicinske škole Pula, Sveučilišta Juraj Dobrila Pula, ravnatelji osnovnih i srednjih škola, predstavnici  prerađivačkih tvrtki te lokalnih akcijskih grupa.

Cilj provedenih fokusnih grupa bio je da se kroz razgovor s relevantnim predstavnicima navedenih sektora odgovori na bitna pitanja vezana uz problematiku razvoja novih djelatnosti, obrazovanja i zapošljavanja kvalitetnog kadra te rješavanja gorućih pitanja nedostatka deficitarnog kadra. U sektoru zdravstva i socijalne skrbi, nedostatak se već duže vrijeme osjeća među liječnicima i medicinskim sestrama, ali i tehničkim osobljem. Nedostaje, također, logopeda, defektologa i fizioterapeuta. U školama nedostaje profesora iz STEM područja, a u prerađivačkoj industriji općih tehničara.

U sljedećoj fazi izrade SRLJP IŽ, osim dodatnih razgovora i fokusnih grupa, u procesu je provedba opće ankete te specijaliziranih anketa za pojedine sektore (obrazovanje, poljoprivreda…). Prikupljena mišljenja i informacije poslužit će kao osnova za izradu strateških smjernica, odnosno definiranje strateških ciljeva, prioriteta, mjera i konkretnih projekata u okviru akcijskog plana. Strateški okvir izradit će se u suradnji s Upravnim odjelom za gospodarstvo Istarske županije te ključnim predstavnicima pojedinih sektora, ali s jakim naglaskom na IKT sektor, prerađivačku industriju, poljoprivredu i ruralni razvoj, koji su uz turizam prepoznati kao strateški važni za Istarsku županiju.

Održavanje sljedećih fokus grupa koje će uključivati relevantne dionike iz ostalih sektora, planirane su za ožujak 2020. godine.

Inače, izrada Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2021. – 2027. jedna  je od aktivnosti koja se provodi u sklopu projekta REI II kojeg je nositelj Istarska županija a provodi ga Upravni odjel za gospodarstvo.

Fokusne grupe vodila je tvrtka Karzen i Karzen, izrađivač Strategije.