14.05.20. u 13:22

Angeli Mitton, udanoj Giovanelli, p. Giuseppe, rođenoj 01.03.1874. godine, talijanskoj državljanki po opciji, čije je prebivalište odnosno boravište nepoznato, za privremenog zastupnika postavlja se ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, temeljem članka 34. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09), povodom prijedloga Općine Bale, Trg. T. Bembo 1, za utvrđivanje statusa imovine u suvlasništvu Mitton Angele udate Giovanelli, p. Giuseppe, nepoznatog mjesta boravka, donosi

Z A K L J U Č A K

Preuzmite cijeli sadržaj (pdf dokument)