18.05.20. u 12:59

Lucii Belci, rođ. Zuccheri, talijanskoj državljanki po opciji, čije je prebivalište, odnosno, boravište nepoznato, za privremenog zastupnika postavlja joj se ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, na temelju odredbe članka 34. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, br. 47/09) u postupku po prijedlogu Grada Vodnjana – Dignano, Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, za utvrđivanje statusa imovine u suvlasništvu Belci Lucie rođ. Zuccheri, na nekretnini k.č.br. 6634/1 upisanoj u zk.ul. 8019 k.o. Vodnjan, donosi

Z A K L J U Č A K

 

Preuzmite cijeli sadržaj (pdf dokument)